Tomas Eriksson

Gruppledare Stockholms läns landsting

Tomas Eriksson
Tomas hjärtefrågor

Klimat.

Barnens framtid står på spel. Det ska vara enkelt att vara klimat- och miljövänlig. Vi vill satsa på allt från kollektivtrafik till eko-mat.

Ekonomi och skatter.

Miljöpartiets princip är enkel – skatterna ska höjas på det som smutsar ner miljön och sänkas på det som är bra för miljön och skapar nya jobb. Under mandatperioden har vi höjt miljöskatterna ordentligt och investerat dessa pengar i miljön och klimatet.

Mer om Tomas Eriksson

Tomas Eriksson om politik

Världsledande klimatarbete
Mitt mål är att Stockholmsregionen ska bli världens första klimatneutrala storstadsregion. Genom att ta ledningen i klimatarbetet visar vi att klimatomställning och framtidsoptimism går hand i hand. För att ställa om till en klimatneutral region krävs att vi bygger ut kollektivtrafiken, minskar transporternas klimatpåverkan genom fler laddstolpar och biogasstationer, bygger tätare och mer i trä samt minskar vår klimatpåverkande konsumtion. Som samlande regional aktör inte minst i den framtida rollen som region ett stort ansvar för att vara drivande i utvecklingen.

Mer vård och bussar - färre IT konsulter
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna bygga ut och satsa på våra verksamheter. Under de 12 år som Alliansen styrt har landstinget slagit rekord i böter från konkurrensverket för olagliga upphandlingar, och i konsultanvändande. Landstingets investeringar i Nya Karolinska Sjukhuset och övriga sjukhus har blivit flera miljarder dyrare och dessutom försenade. Om vi satt i majoritet skulle vi säkerställa att landstinget förbättrar sin upphandlingskapacitet och bryter beroendet av externa konsulter.

Fler bostäder och tätare region
Stockholmsregionen växer. 2016 blev vi 37000 nya invånare. Samtliga kommuner i regionen säger att de upplever bostadsbrist. Även om det nu byggs rekordmycket har regionen en stor bostadsskuld att bygga bort. För att kunna bygga så många nya bostäder som krävs och samtidigt bevara sammanhängande grönområden och ställa om till en klimatneutral region behöver vi bygga tätt och kollektivtrafiknära. Vi behöver även skapa incitament för att förtäta i villaområden.

Uppdrag

 1. Klimatambassadörer
  1. Alvar Palm
  2. Aron Knifström
  3. Aziza El Beqqali
  4. Birk Andersson
  5. Catrin Wallinder
  6. Elin Söderberg
  7. Eva Hallström
  8. Gunnar Lundgren
  9. Gunnar Westling
  10. Henry Väljä
  11. Ingrid Ågård
  12. Isabel Enström
  13. Jeanette Lyckman
  14. Joakim Byström
  15. Linus Lakso
  16. Malin Åberg Aas
  17. Martin Arvidsson
  18. Martin Lindahl
  19. Mikael Hjort
  20. Mikael Leveau Novén
  21. Peter Bylund
  22. Peter Karlsson
  23. Peter Sögaard
  24. Richard Holmqvist
  25. Staffan Lindberg
  26. Stefan Nilsson
  27. Thomas Elevant
  28. Tom Andersson
  29. Tomas Eriksson
  30. Victoria Johansson
  31. Viktor Leijon
 2. Landstingsfullmäktige Stockholm
  1. Amanda Palmstierna
  2. Anders Nilsson
  3. Annaklara Martin-Löf
  4. Anton Fendert
  5. Aviva Barczewska
  6. Bengt Annebäck
  7. Bernhard Huber
  8. Fredrik Olsson
  9. Giancarlo Ita Gomero
  10. Gun-Britt Lindström
  11. Helena Hellström Gefwert
  12. Jenny Liljenström
  13. Julia Ribbing Matthis
  14. Karin Michal
  15. Kristian Ek
  16. Kristin Lilieqvist
  17. Lars Harms-Ringdahl
  18. Livija Ginters
  19. Malin Fijen Pacsay
  20. Malin Karlsson
  21. Marie-Helena Fjällås
  22. Martin Sahlin
  23. Mats Nittve
  24. Michel Silvestri
  25. Ndumbe Bah Öhman
  26. Niklas Gladh
  27. Olivia Hasahya
  28. Pauline Fahlström
  29. Peter Godlund
  30. Rebwar Hassan
  31. Rodolfo Alvarez
  32. Sabina Edelman
  33. Sahir Drammeh
  34. Sandra Ivanovic Rubin
  35. Sara Ridderstedt
  36. Shadi Larsson
  37. Shakhlo Altieva
  38. Susanne Nordling
  39. Thomas Bengtsson
  40. Thomas Drost
  41. Tomas Eriksson
  42. Tomas Melin
  43. Veera Florica Rajala
  44. Vivianne Gunnarsson
 3. Landstingsstyrelsen Stockholm
  1. Malin Karlsson
  2. Michel Silvestri
  3. Susanne Nordling
  4. Tomas Eriksson
  5. Vivianne Gunnarsson
 4. Sveriges Kommuner Och Landsting
  1. Agneta Granström
  2. Agneta Luttropp
  3. Anders Åkesson
  4. Birgitta Losman
  5. Daniel Helldén
  6. Emma Berginger
  7. Hans Leghammar
  8. Jessica Rydell
  9. Joakim Larsson
  10. Karin Pleijel
  11. Karin Thomasson
  12. Karl Palmås
  13. Lotta Wedman
  14. Malena Ranch
  15. Mats Gunnarsson
  16. Mohammed Tahir
  17. Monica Brodén
  18. Mätta Ivarsson
  19. Shakhlo Altieva
  20. Susanne Nordling
  21. Tomas Eriksson
  22. Åsa Lindhagen
 5. Tillväxt- Och Regionplanenämnden
  1. Malin Fijen Pacsay
  2. Tomas Eriksson