Victoria Johansson

Vice gruppledare, 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden

Victoria Johansson Foto: Fredrik Hjerling
Victorias hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och vår omställning behöver ske nu. De beslut vi tar idag är avgörande för både planeten och för kommande generationer. Miljöpartiet vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Miljö.

Miljöpartiet vill ha en hållbar värld där alla kan leva goda liv. Vi tar ansvar för kommande generationer. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Trafik.

För ett smartare resande och framtida generationers skull vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter.

Victoria Johansson