Regeringens övertramp – den akademiska friheten måste värnas!

Camilla Hansén kritiserar regeringens övertramp

Camilla Hansén är riksdagsledamot för Miljöpartiet från Örebro län och sitter i utbildningsutskottet. Hon förvånas över regeringens beslut att ändra mandattiden för ledamöter i universitetsstyrelserna från tre år till 17 månader med bara någon dags varsel inför regeringens beslut i torsdags.

Camilla Hansén kommenterar till Dagens Arena att regeringens agerande är ”allvarligt och ett övertramp mot den grundlagsskyddade akademiska friheten.”

”Vi behöver uppenbarligen skydda lärosätenas autonomi och minska regeringens inflytande över utnämningar till styrelserna. Vi kan säkerställa att regeringens utnämningsmakt inte inskränker på oberoende myndigheters genom tydlig lagstiftning kring nomineringar och mandattider”, skriver Camilla Hansén.

Läs hela nyheten i Dagens Arena här, länk [öppen för alla]: https://www.dagensarena.se/innehall/ministern-om-utnamningar-vid-larosatenas-styrelser-vi-har-inte-rad-att-vara-naiva/

Till regeringen med anledning av beslut om förkortad mandatperiod för universitets- och högskolestyrelserna

Rektorer vid Sveriges universitetet reagerar kraftigt i en skrivelse från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) till regeringen. De skriver: ”Beslutet kan inte annat än tolkas som ett misstroende mot de nuvarande styrelsernas kompetens och den rådande processen att utse dessa. I förlängningen riskerar beslutet att utgöra ett hot mot lärosätenas självständighet och därmed möjligheten att kritiskt söka ny kunskap, följaktligen ett hot mot den akademiska friheten.”

Skrivelsen ger uttryck för det principiellt problematiska med regeringens beslut, beskriver processen för nomineringar till styrelser och ren respektlöshet regeringen visar mot berörda personer. Vidare beskrivs den känsliga balansen mellan lärosätena som statliga myndigheter i relation akademisk frihet och lärosätenas autonomi.

Rektorerna skriver att ”Fri akademi, fria domstolar, fri konst och fri press är alla grundstenar i upprätthållandet av det demokratiska systemet och värnandet av mänskliga rättigheter […]” och avslutar med: ”Vi uppmanar regeringen att omedelbart tänka om!”

Läs hela brevet från rektorerna för Sveriges universitet och högskolor på SUHF:s hemsida här, länk: https://suhf.se/app/uploads/2023/04/Till-regeringen-Utb-Land-Skrivelse-angaende-styrelserna-SUHF-SU-850-0024-23-REV.pdf

 

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 19 juli 2023

MP: Regeringen förnekar vikten av forskning om bistånd

Örebro län, 28 november 2022

Studietid.se: Endast ett parti vill höja CSN

Örebro län, 18 augusti 2022

Debatt: Högskolestudenter har inte råd att vara sjuka

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter