Earth Overshoot Day: Här är Miljöpartiets krav! 

Länets toppkandidater till kommunfullmäktige om Earth Overshoot Day: Här är Miljöpartiets krav! 

Idag den 28 juli är det Earth Overshoot Day – dagen då mänskligheten har gjort av med naturens globala årsbudget. Resten av året lever vi på resurser lånade från framtiden. Det är en mycket farlig överkonsumtion som orsakar ekosystemkollaps.

Klimatpolitiken, miljöpolitiken och säkerhetspolitiken är tätt sammankopplade. Stora delar av jordens naturresurser ligger i händerna hos ett fåtal globala företag och stater, som genom strategisk kontroll över naturresurserna gör blomstrande affärer på att driva oss längre in i klimatkrisen. Så här kan det inte fortsätta.

Miljöpartiet kräver:

  • Avskaffa fossila subventioner och accelerera den gröna skatteväxlingen. 30 miljarder av våra skattepengar går varje år åt till att sponsra klimatskadlig verksamhet. Våra skatter ska gå till välfärd och klimatomställning, inte till att driva jorden in i en ekosystemkris. Vi har som enda parti sagt nej till ökade subventioner av fossila bränslen, pengar som går rätt ner i Putins ficka.
  • Stöd hushållen utan att blåsa liv i den fossila ekonomin. Jordbruksstöd. Halverad matmoms. Stöd till energieffektivisering, avdrag för investeringar i solceller, laddstolpar och andra åtgärder för att minska beroendet av fossila bränslen.
  • Håll företag ansvariga för miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter. Storskalig miljöförstöring, så kallad “ekocid”, behöver göras till ett internationellt brott mot mänskligheten som kan dömas av brottmålsdomstolen i Haag. EU måste införa en lag som säkerställer att miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter inte tillåts i företagens verksamhet.

Det är en illusion att det ekonomiska systemet står över naturlagarna. Planeten reas ut. Det går inte att förhandla med en ekosystemkollaps. Men det går att driva på för att ställa ansvariga bolag och stater till svars. Och det går att hjälpa våra medborgare att ställa om.

Amanda Palmstierna (MP)
Riksdagsledamot, Näringsutskottet

Margareta Widell (MP)
Kandiderar till kommunfullmäktige, Askersund

Johanna Ghattas (MP)
Kandiderar till kommunfullmäktige, Degerfors

Andreas Tranderyd (MP)
Kandiderar till kommunfullmäktige, Hallsberg

Daniel Ekelund (MP)
Kandiderar till kommunfullmäktige, Karlskoga

Carina Riberg (MP)
Kandiderar till kommunfullmäktige, Kumla

Anders Pettersson (MP)
Kandiderar till kommunfullmäktige, Laxå

Pia Frohman (MP)
Kandiderar till kommunfullmäktige, Lekeberg

Inger Griberg (MP)
Kandiderar till kommunfullmäktige, Lindesberg

Ronnie Edvardsson (MP)
Miljöpartiet, Ljusnarsberg

Monika Aune (MP)
Kandiderar till kommunfullmäktige, Nora

Lea Strandberg (MP)
Kandiderar till kommunfullmäktige, Örebro

Camilla Hansén (MP)
Riksdagsledamot, Örebro län

Relaterade nyheter

Örebro län, 28 juli 2022

Karlskoga Tidning: MP-förslag skulle ge Örebro län 79 miljoner om året

Örebro län, 22 juli 2022

Camilla Hansén: Trots att hettan slår skoningslöst enas sju partier om mera pengar till bensin

Örebro län, 23 november 2021

Miljöpartiet: Klimatklivet driver på omställningen i Örebro län

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter