Mat och jordbruk

Maten är en viktig del i alla människors liv. En väl tillagad maträtt som lockar alla sinnen är viktig. Mat är också politik. Mat ska ätas och lagas på plats istället för att transporteras runt och skada människor, djur och klimat.

Hållbart jordbruk och skydd av åkermark

Odlingsbar mark som byggs bort kommer inte tillbaka. Därför måste kommunen vara försiktig med att upplåta åkermark till stora byggen av t.ex. logistikcentra, som i Törsjö. Örebro behöver bli mindre beroende av importerat livsmedel, inte mer. Miljöpartiet vill därför skydda och använda den odlingsbara mark som finns i kommunen. Jordbruket ska också få stöd från kommunen för att ställa om till hållbara metoder där marken kan binda kol och då bidra till det viktiga klimatarbetet. Jordbruk i kommunen ska också vara ekologiskt och skonsamt mot djur och natur.

God och näringsriktig mat

Sällskap i en trevligt utformad matsal är andra ingredienser i en lyckad måltid. Det är därför viktigt att maten om möjligt lagas på plats. Detta gäller både inom skolvärlden och på kommunens vård- och omsorgsboenden. Med fler tillagningskök minskar dessutom transporter av maten till boenden. Lagas maten på plats sprids doften av nylagad mat och lång varmhållning försvinner. En större andel ekologiska ingredienser i matlagning är önskvärt och även ett större tillskott av vegetabilier.

 

Miljöpartiet vill

  • att odlingsbar mark skyddas och används till lokal livsmedelsproduktion,
  • att jordbruket används i bekämpningen mot klimatförändringarna genom att använda metoder som binder kol i marken,
  • att kommunen stöttar lokalt och ekologiskt jordbruk,
  • att det alltid ska finnas vegetariska alternativ inom kommunens egen verksamhet,
  • att minst en måltid per vecka inom kommunens egen verksamhet ska vara helt köttfri,
  • att svinnet inom kostverksamheten ska minska i enlighet med Klimatplan för Örebro,
  • att andelen ekologiska råvaror ska öka de kommande åren,
  • att ingen som inte vill ska behöva äta ensam.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: