Östergötland

Den gröna omställningen

Vi vill ställa om regionens arbete i hållbar riktning.

Det innebär att alla verksamheter måste bli miljö- och klimatsmarta.

Det innebär också att regionen måste driva på utvecklingen i länet och ge stöd till exempelvis företagens hållbarhetsarbete.

Vi vill också stärka de gröna näringarna vilket ger ett bättre samspel mellan tätort och landsbygd.

Miljöpartiet Östergötland

Politiskt kansli

Miljöpartiet Östergötland

Internt kansli/nyckelpersoner