Östergötland

Lyssna
Våra prioriteringar

Klimatet - vår största utmaning.

De pågående och accelererande klimatförändringarna hotar förutsättningarna för liv på jorden. De påverkar inte bara enskilda människors liv, utan även den globala ekonomin och överlevnaden för hela nationer.

Hälsofrämjande och förebyggande vård.

God hälsa är avgörande för att vi ska känna välbefinnande och är en viktig förutsättning för en individ att kunna utveckla hela sin personlighet och hela sin potential. Vi anser också att det finns ett samband mellan folkhälsan och samhällets livskraft. I ett samhälle där individerna mår bra frigörs energi och ork att värna såväl miljö och natur som solidariteten mellan människor.

Kollektivtrafik.

En väl fungerande och väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken är regionförstorande och stödjer både regional och lokal studie- och arbetspendling.

Miljöpartiet de gröna Östergötland

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Östergötland

Internt kansli/nyckelpersoner