Skolmiljöpartiet

Skolan är barnens arbetsplats. Alla barn ska kunna må bra och känna sig trygga i skolan. Därför vill vi att elevhälsan ska få ökade resurser, och att arbetet mot kränkande behandling och mobbning ska intensifieras.

Ingen elev får gå igenom skolan utan att få de mest grundläggande kunskaperna garanterade. Elever med särskilda behov måste få de resurser de behöver. Alla elever har inte samma möjligheter att få stöd och hjälp hemifrån och för att skolan ska kunna leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag vill vi att alla skolor ska erbjuda läxhjälp. Kvalitet ska vara kännetecknet för Östhammars skolor.

Den lagstadgade möjligheten att välja skola får aldrig bli en fråga om ekonomi. Miljöpartiet vill därför att skolkort ska beviljas  till elever utifrån kriterier kring avstånd och resväg, inte efter val av skola som det är nu.

För att detta ska vara möjligt och för att lärarna ska få en rimlig arbetssituation vill vi att budgeten till Barn- och utbildningsnämnden ska ökas.

Vi vill

  • att läxhjälp införs på alla skolor
  • att skolkort ska beviljas baserat på avstånd och resväg – inte utifrån val av skola (läs mer här)
  • att fritidshemmen stärks och att alla berörda barn ges rätt till fritids (läs mer här)

Nyheter på Skola

Östhammar, 11 november 2021

Motion om rätt till skolkort

Östhammar, 27 september 2021

Interpellation om skolskjutsar

Östhammar, 20 januari 2019

Interpellation om skolresultaten i Östhammars kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter