Stenungsund

För dig som tror på en ett samhälle som präglas av långsiktighet, ekologiskt hållbara alternativ och ren miljö är vi partiet för dig. 

Vill du engagera dig? Bli medlem!

Läs mer om vår politik i vårt kommunprogram!

Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Skola och utbildning Stenungsund.

Var människor bor ska inte avgöra ens möjligheter till utbildning. För att bäst nå välmående hos elever både nu och i deras framtid, så behöver resurserna till skolan fördelas att möjligheterna ser lika bra ut för individen. Det är också nödvändigt att skolan är en trygg och accepterande plats med bra ledare eftersom att en bra skola förutsätter välmående elever och personal.

Demokrati och lika rätt.

Alla är lika mycket värda och borde därför ha lika möjligheter till att få vara med och bestämma. Faktorer som könsidentitet, utbildningsnivå eller boplats i kommunen måste överbryggas för att göra det möj- ligt. Att en kommun aktivt arbetar med demokratifrågor skapar ring- ar på vattnet som ger möjligheter som kan vara ovärderliga för indivi- den såväl som för samhället.

Kultur och fritid.

Kulturutbudet ska spegla den mångfald som finns hos invånarna. För att det ska kunna bli verklighet måste vi till att börja med ge reella möjligheter till att utöva sitt fri- tidsintresse. Kulturskolan är tyvärr inte så tillgängligt i Stenungsund. Barn kör inte bil. Då behöver kultur, föreningsliv bli tillgängliga för dem i samband med skolgången. För en mer värdefull fritid vill vi minska tröskeln mellan de i samhället som inte annars kan mötas.

Äldre individ och familjeomsorg.

Det brukar vara populärt att före- slå poliser på stan. Men om vi går till grunden med sociala problem kan vi också förhindra de saker vi vill undvika. Den enskilde får hjälp, brott undviks och människor blir tryggare om insatserna är aktiva och kan nå människor så tidigt som möjligt. För de äldre vill vi ge hän- delserik vardag med möjligheter.

Bostäder och samhällsplanering.

I planeringen av vårt samhälle avgörs många människors möj- ligheter om vi väljer att bygga en motorväg intill en skola eller inte. I dagens Sverige finns hög medvetenhet om vad som kan leda till segregation, men det glöms lätt bort så fort det är dags att sätta spaden i marken för byggande. Miljonprogrammen runt om i landet borde lära oss att fokusera på att planera både på små och stora orter. Vi behöver blanda boendeformerna och ställa krav som sätter människan i fokus när kommunen säljer mark för byggande.

Näringsliv.

Att få möjligheten att driva sina idéer framåt är något många drömmer om. Vi tycker särskilt om när samhälle och näringsliv hittar gemensamma intressen i att driva utvecklingen framåt. När Stenungsund växer vill vi att några långsiktigt drivna ska få bättre möjligheter att lycka.

Miljöpartiet Stenungsund

Kontakt