Energi

Vi vill att Strömstad blir en fossilbränslefri kommun.

Som många andra kommuner i Sverige och i världen vill vi se ett tydligt mål för att göra Strömstad fossilbränslefritt, samt en konkret plan för att nå dit.

Miljöpartiet vill

  • Att uppvärmning av bostäder med fossila bränslen minimeras och slutligen upphör. Att de kommunala fastigheterna där det är lämpligt förses med solpaneler och solfångare.

  • Se över möjligheterna för ytterligare vindkraftsutbyggnad.

  • Gör det möjligt för hushåll, företag samt kommunala verksamheter att ta tillvara på matavfall för produktion av biogas. Undersöka möjligheterna att tillsammans med närliggande kommuner bygga en samrötningsanläggning för lokal produktion av biogas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: