Energi

Vi vill att Strömstad fasar ut användningen av fossilbränsle snarast
Klimatkrisen är här. Kommunen har antagit en strategi för att uppfylla målen i Agenda 2030 och har som ett av sina klimatlöften infört en koldioxidbudget. För att uppfylla vår del av Parisavtalet behöver vi snarast fasa ut all användning av fossilt bränsle för uppvärmning och i kommunens fordon.

Solcessspark Grandalen

För att nå målet om fossiloberoende innan 2030 krävs en rad åtgärder, där förnyelsebar energi är en viktig del. Vi anser att kommunen bör utreda anläggandet av solcellsparker på lämpliga platser.

Solenergi är idag ett effektivt och miljövänligt sätt att producera el. Vi har tidigare föreslagit att kommunen ska installera solpaneler på Pilen 5, vilket nu delvis är genomfört. Framåt ser vi även möjligheter för kommunen att bygga solcellsparker på lämpliga platser.

Grandalen består till stora delar av en igenväxt soptipp, ett område som inte kommer gå att använda till t ex byggnation på många år. Det är en stor och öppen plats med ett bra läge mot solen, därför ser vi det som en lämplig plats för en solcellspark. Ett annat exempel på plats för en solcellspark är området mellan Vettevi och gamla E6, vilket skulle kunna sänka energikostnaden för Lionshov och Beatebergsgården.

Miljöpartiet vill

  • att kommunen utreder anläggandet av solcellsparker vid Grandalen (gamla soptippen) samt mellan Vettevi och gamla E6.
  • installera fler solpaneler på fler kommunala byggnader.
  • att koldioxidbudgeten används som ett verktyg som leder till snabbt minskande utsläpp.
  • Påbörja revideringen av vindkraftsplanen och utöka den med områden och åtgärder för att utveckla solenergianläggningar.

Nyheter på Energi

Strömstad, 8 april 2022

Solcellspark

Strömstad, 2 februari 2022

Undanröja planhinder för solceller

Strömstad, 10 juni 2021

Installera solpaneler på Pilen 5

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter