Bilar och bränsle

Lyssna

I en liten kommun som Sundbyberg tar parkeringsplatser ofta upp yta som hade kunnat användas för att bygga en mer levande stad. Majoriteten av de bilar som kör på Sveriges vägar bidrar dessutom till ett försämrat klimat. Miljöpartiet vill erbjuda grönare alternativ.

Miljöpartiet vill

  • Den som använder vår gemensamma mark ska betala. Parkeringsavgifterna ska höjas och avgiftsfria områden avskaffas.
  • Staden ska verka för en ökad tillgång till laddpunkter för elbilar och stärka förutsättningarna för bilpooler.
  • Så kallade miljözoner ska införas på platser där utsläpp från bilar skapar särskilt höga partikelhalter i luften.
  • Sundbyberg ska göra det enklare att välja bort bilen och istället ta cykeln, bussen, tvärbanan eller tunnelbanan.

Se även rubrikerna Klimat, Cykling och Kollektivtrafik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: