Klimatkrisen kräver 
kraftfull klimatpolitik

Klimat

Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning. I Sundbybergs kommun ska vi göra allt vi kan för att minska utsläppen. I samtliga delar av kommunens verksamhet behöver vi bryta gamla mönster och hitta nya lösningar. Detta kräver ett mod och en handlingskraft som bara Miljöpartiet har. Vår vision är ett klimatneutralt Sundbyberg år 2030 och vi vill redan nu sätta igång arbetet för en helt utsläppsfri stadskärna. Klimatet kan inte vänta.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Hela kommunens verksamhet ska göra insatser för att minska sin klimatpåverkan. Vi vill ta fram en klimathandlingsplan för Sundbybergs kommun med målet att ha ett klimatneutralt Sundbyberg 2030.
  • Ställ högsta möjliga klimat- och miljökrav vid kommunens upphandlingar. Sveriges kommuner sitter på en enorm möjlighet att göra skillnad genom alla de varor och tjänster man köper.
  • Klimatanpassa kommunen med fler gröna ytor. Planera så att hårdgjorda ytor (som asfalt, sten och betong) växlas med grönområden och andra material som kan fånga upp vatten när det kommer mycket regn.
  • Gör det enkelt för sundbybergare att spara både energi och pengar. Genom utökad energirådgivning kan fler energieffektivisera sina bostäder.
  • Sundbyberg och Solnas fjärrvärmebolag Norrenergi ska sluta sälja utsläppsrätter för värmeverket, så att utsläppen minskar i stället för att flyttas någon annanstans.
  • Gör kommunen till en föregångare och energieffektivisera alla kommunägda byggnader.
  • Öka kommunens egenproducerade förnybara el. Alla kommunala tak som kan ha solceller ska ha det.

Läs mer om Miljöpartiets klimatpolitik här.

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter