Klimat

Miljöpartiet vill att Sundbyberg ska bli en förebild i miljö- och klimatarbete. Det kräver mer än bara snack. Vi vill att kommunen ska slå fast högt ställda mål och snarast skrida till verket med konkreta åtgärder. Klimatet kan inte vänta.

Miljöpartiet vill

  • Alla stadens verksamheter ska ha ett mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2030. Kommunen ska också ta fram mål för att minska sina utsläpp från konsumtion och internationella transporter.
  • TSundbyberg ska införa koldioxidbudgetar för att varje år kartlägga vad som krävs för att nå utsläppsmålen.
  • Staden ska klimatanpassas genom att den fysiska miljön säkras inför svårare torka, extrema skyfall och höjda vattennivåer.
  • Kommunen ska uppmuntra och underlätta för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag och individer som genomför klimatförbättrande åtgärder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: