Bilar och bränsle

Bilar och bränsle

I en liten kommun som Sundbyberg tar parkeringsplatser ofta upp yta som hade kunnat användas för att bygga en mer levande stad. Majoriteten av de bilar som kör på Sveriges vägar bidrar dessutom till ett försämrat klimat. Miljöpartiet vill erbjuda grönare alternativ.

De som behöver en bil i sin vardag ska kunna göra klimatsmarta val. Därför måste fler laddstolpar för elbilar byggas och fler bilpooler etableras i hela Sundbyberg. 

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Göra det möjligt för fler att elva utan egen bil genom att införa fler bilpooler i hela kommunen – och arbeta för att fler av kommunens egna bilar kan ingå i bilpooler utanför arbetstid.
  • Begränsa hastigheten för bilar på fler platser i kommunen där många rör sig och det finns risk för trafikolyckor.
  • Bygg fler offentliga laddstolpar för elfordon med målet att minst hälften av Förvaltarens parkeringsplatser ska ha en laddstolpe 2026 och att hälften av alla nya parkeringsplatser i Sundbyberg ska ha en laddstolpe.
  • Korta ner handläggningstiden för ansökningar om att etablera laddinfrastruktur i staden

Se även rubrikerna Klimat, Cykling och Kollektivtrafik.

Nyheter på Bilar och bränsle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter