Biologisk mångfald

Skog och biologisk mångfald

Många arter har stor betydelse för människan, exempelvis genom att de pollinerar växter eller kontrollerar skadeinsekter. Samtidigt är det mycket vi ännu inte känner till om naturens samspel. Miljöpartiet vill att Sundbybergs ekosystem ska behandlas varsamt.

Levande grönområden i en tätbebyggd kommun som Sundbyberg har flera fördelar förutom att vara samlingsplatser – de gynnar även den biologiska mångfalden och är bra för hälsan. Miljöpartiet vill skydda och bevara den stadsnära naturen och värna våra grönområden, såsom Rissne ängar och Kymlinge. 

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Ta fram en handlingsplan för stärkt biologisk mångfald i kommunen.
  • Sköt kommunens grönområden på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden.
  • Bevara Sundbybergs natur och utveckla kommunens grönområden. Vi vill särskilt skydda de uppskattade och värdefulla områdena Rissne ängar, Golfängarna och Kymlinge.
  • Arbeta tillsammans med andra kommuner för renare vatten i våra vattendrag, med visionen att Bällstaån ska bli så ren att man kan bada i den.
  • Klimatanpassa kommunen med fler gröna ytor. Planera så att hårdgjorda ytor (som asfalt, sten och betong) växlas med grönområden och andra material som kan fånga upp vatten när det kommer mycket regn.

Läs mer om Miljöpartiets politik för biologisk mångfald här.

Nyheter på Skog och biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter