Diskriminering

Diskriminering

Fördomar och diskriminering begränsar människors liv. Miljöpartiet vill att alla som växer upp i Sundbyberg ska ha lika goda möjligheter att lyckas. Allas lika rätt oavsett kön, funktionsvariation, sexualitet eller hudfärg är en princip som Miljöpartiet alltid kommer att stå upp för. Vår vision är ett samhälle fritt från förtryck, rasism och diskriminering. Det är grunden för ett rättvist samhälle.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Genomföra en kunskapssatsning för likvärdigt bemötande med fokus på HBTQ-personer,
    samt normer kring kön, relations- och familjebildning, funktionsvariation, religiös åskådning och etnicitet.
  • Stärk kunskapen om HBTQI i alla kommunens verksamheter, framförallt de som arbetar med unga sundbybergare.
  • Motverka rasism i Sundbyberg, bland annat genom beprövade antirasistiska toleransprojekt i kommunens skolor.
  • Stötta ideella organisationer som arbetar mot och förebygger diskriminering i kommunen.

Se även rubrikerna Jämställdhet, HBTQI, Nyanländas etablering samt Demokrati och mänskliga rättigheter.

Nyheter på Diskriminering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter