Trollhättan

Lyssna

Välkomna till Miljöpartiet de gröna i Trollhättan

Miljöpartiet de Gröna är en del av en grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva ett gott liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Vi vill införa en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt.

- Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

- Solidaritet med kommande generationer

- Solidaritet med världens alla människor

 

Vi tror att: 

* Människan är aktiv och skapande och vill och kan ta ansvar.

* För att överleva måste människan leva i samklang med Naturen.

Utifrån dessa båda grundstenar arbetar Miljöpartiet i Trollhättan för att tillsammans driva utvecklingenframåt mot ett ekologiskt hållbart samhälle därfred, jämlikhet och demokrati råder.Miljöpartiets politik bygger på solidaritet med allanu levande och oss efterkommande generationeroch med djur och natur.Vi ser vår planet och dess miljö som ett lån som vihar rätt att bruka men inte att förbruka.

 

 

Miljöpartiet de gröna Trollhättan

Kontakt