Klimat

De flesta har insett att vi måste lösa klimat frågan, vi har börjat det arbetet lokalt, men har långt kvar. Lokalt handlar det om att inrikta sig på de kommunala verksamheterna och att underlätta för privatpersoner och företag att vara så klimatvänliga som möjligt.
 

Gör det möjligt att lämna bilen hemma

En slogan som visar på konkret handling är ”Ta inte bilen under milen”. Bilen kan i många fall vara nödvändig, men genom att inte ta bilen hjälper vi till att minska koldioxidutsläpp, spara energi och vår egen ekonomi. Därför arbetar Miljöpartiet för att möjliggöra detta: Vi vill göra Uddevalla till en cykelvänlig kommun. Vi vill fortsätta bygga fler cykelbanor och skapa ett sammanhängande nät av tydligt markerade cykelbanor i hela kommunen. Vårt nästa steg kommer att vara att fylla igen saknade länkar mellan olika cykelbanor för att få sammanhängande sträckor.

På de platser där Trafikverket har ansvaret för vägarna, vanligtvis på landsbygden, vill vi driva på dem för att bygga cykelvägar, eventuellt genom att kommunen förskotterar byggandet. Ett exempel bland flera, skulle kunna vara en cykelväg mellan Ammenäs och Ljungskile. Sådana åtgärder gör det möjligt för fler att välja att lämna bilen hemma.

Res tillsammans!

Ett sätt att minska miljö- och klimateffekter är att resa tillsammans. Därför har vi beslutat att ge skolungdomar fria resor även på loven, och äldre reser redan gratis i Uddevallas kollektivtrafik. Vi vill se över åldersgränserna för att utöka grupperna som omfattas. Vi ser att vi under nästa mandatperiod måste hitta lösningar för kollektivtrafiken till Kapelle. Även kollektivtrafiken till våra olika anläggningar på Rimnersvallen, Fridhem och Landbadet måste utvecklas, inte minst för att underlätta för ungdomar och skolverksamhet.

För dem som reser kollektivt mellan Uddevalla och Göteborg är 30-minuterstrafik på Bohusbanan en fråga vi kommer att driva hårt gentemot Västragötalandsregionen och Västtrafik. Så länge Bohusbanan inte är tillräckligt utbyggd måste vi ha busstrafik, men målet är en bekväm, snabb och pålitlig tågtrafik.

 

Ett fossilfritt Uddevalla!

Riksdagen har 2017 beslutat att Sveriges nettoutsläpp skall vara nere i noll år 2045. Miljöpartiet i Uddevalla arbetar för att Uddevalla ska vara oberoende av kärnkraft och fossila bränslen som olja och kol redan år 2030 genom att satsa på förnybar energi. Detta vill vi åstadkomma genom att se till att kommunens egna fordon ska drivas fossilfritt, bussarna i kommunens eget bussbolag, Uddevalla Omnibus, kör redan fossilfritt och vi tänker se till att det gäller alla kommunens bilar. Vi har börjat placera ut solpaneler på kommunens fastigheter och vill fortsätta utbyggnaden av solenergi på kommunala fastigheter och bostadsstiftelser.

För att öka användningen av solenergi även på andra fastigheter än kommunens egna, tänker vi se till att det även i fortsättningen ska vara bygglovsfritt med solceller och solfångare. På riksnivå har man beslutat att ge mer pengar till bidrag för solcellssatsningar.

Trähus är bättre för klimatet, därför förespråkar vi att man ska bygga mer i trä, både kommunalt och privat.

 

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter