Ulricehamn

Välkommen till Miljöpartiet i Ulricehamn!

Vi har en grupp och ett konto på Facebook liksom ett konto på Twitter. Vi finns också på den fria sociala webben, den så kallade Fediverse, på Friendica. Och vi har en egen hemsida

Du hittar våra motioner till kommunfullmäktige sen 2018 på Archive.org. Där kan du också hitta insändare och debattartiklar från oss. Och sen 2020 också frågor, interpellationer och initiativärenden. Alltså har du många sätt att på egen hand utforska vilken politik vi i praktiken driver, och hur.

Vill du ha personlig kontakt så hittar du våra kontaktuppgifter här.

Om du inte vill använda Google för att hitta oss på kartan så kan du använda Openstreetmap: https://www.openstreetmap.org/#map=19/57.79068/13.41154

 

Bli medlem!

 

Från vänster :Thomas Hjalmarsson, Mikael Odhage, Kerstin Berggren, Hanna Gundberg, Ingemar Basth och Pernilla Udnaes.
Våra prioriteringar

Miljö och energi.

Ulricehamn ska vara en föregångare på miljö- och energiområdet. Vi ska åter bli en ledande miljökommun det som vi en gång varit.

Skola och omsorg.

Alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Förskolan ska med god pedagogik, omsorg och lek ge barn en bra start. Fler ska få chansen till en högre utbildning och kvaliteten ska höjas genom fler lärarledda timmar och mer möjligheter till praktik.

Folkhälsa.

All form av friskvård kan i större utsträckning uppmuntras och underlättas av kommunen.

Kultur.

Tillgång till kultur i olika former är en förutsättning för en god livsmiljö. Därför skall ett brett kulturutbud eftersträvas i kommunen och kulturarrangemang av olika slag stödjas och uppmuntras.

Landsbygd - Centrum.

Vi vill att hela Ulricehamn ska vara en attraktiv och levande kommun att bo och verka i. Det ska vara möjligt att leva ett bra liv oavsett om man väljer tätorten eller landsbygden.

Miljöpartiet Ulricehamn

Kontakt