Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

På senaste regionfullmäktige fattades beslut om länsplan för regional transportinfrastruktur. Det förslag som fick majoritet innebär att mer än en halv miljard läggs på en vägstandard som inte ens Trafikverket ser behov av.  Den fastställda planen kommer öka klimatutsläppen i Uppsala län, tvärtemot de målsättningar som finns såväl internationellt som nationellt och inom Region Uppsala.

Miljöpartiet lade ett eget förslag som skapar bättre förutsättningar för ett hållbart resande där cykel och kollektivtrafik prioriteras och som bland annat säkerställer cykelbarhet Örsundsbro-Litslena och cykelväg utefter väg 255 i Knivsta kommun. Miljöpartiets förslag till länsplan skulle bidragit till den nödvändiga omställningen av länets transportsystem till mer hållbara trafikslag. Vi som politiker måste ta det ansvar som krävs, så att klimatmålen uppfylls.

Läs Miljöpartiets förslag till länsplan

Hans Wennberg (MP), regionråd och Jenny Lundström (MP) i debatten om länsplanen på regionfullmäktige.

 

 

Relaterade nyheter

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Västmanland, 26 juni 2022

Lika rätt är allas rätt

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter