Social hållbarhet

Social hållbarhet

De sociala klyftorna växer i samhället och många människor mår dåligt. För att skapa ett samhälle där klyftorna istället minskar krävs både ekonomiska resurser och förändrade arbetssätt. Den enskilde ska känna att stödet finns inom räckhåll utan alltför mycket byråkrati.

Fördjupning

Hela handlingsprogrammet i en enda PDF finns i vårt filarkiv.

Nyheter på Social hållbarhet

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Fler lokaler för kulturella ändamål!

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Kultur för alla!

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Mer resurser till Kulturskolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter