Social hållbarhet

De sociala klyftorna växer i samhället och många människor mår dåligt. För att skapa ett samhälle där klyftorna istället minskar krävs både ekonomiska resurser och förändrade arbetssätt. Den enskilde ska känna att stödet finns inom räckhåll utan alltför mycket byråkrati.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: