Värnamo

Lyssna

Vi arbetar för ekologisk balans och långsiktigt hållbara lösningar.

En omställning som också skapar möjligheter

till nya jobb i vår kommun.

 

Våra prioriteringar

Rösta i valet 2018.

Vad är politiskt viktigast inför valet 2018? Vård och omsorg? Skolorna? Stadsplanering? Trygghet? Eller …

Val 2018.

Mp vill göra Värnamo kommun mera attraktiv för sina invånare och för sådana som funderar på att flytta hit, samtidigt som vi vill ta största möjliga miljö- och klimathänsyn. Samhällsutvecklingen styrs fortfarande i hög grad av kortsiktiga vinstintressen med miljöförstörelse, klimatpåverkan och förbrukning av jordens ändliga resurser som följd. Det sätt vi lever på idag hotar kanske inte så mycket dem som redan är vuxna men i tilltagande grad ungdomarna, de som nu är barn och de kommande generationerna! Vi gröna är nu ute för att bromsa den utvecklingen! Och det är i sista minuten! Vi vill införa ekologisk balans genom långsiktigt hållbara lösningar. En omställning som dessutom skapar möjligheter till många nya jobb!

Hushållsutskick.

Vi arbetar för ekologisk balans och långsiktigt hållbara lösningar.En omställning som också skapar möjligheter till nya jobb i vår kommun.

Grön skolpolitik.

Detta vill vi införa i Värnamo, en grön skolpolitik

Bostads politik.

Vi vill värna om grönområden och dess nytta för kropp och själ, att byggnader som byggs är hållbara ur ett miljöperspektiv

Miljöpartiets budget 2019 Värnamo.

Miljöpartiet Värnamo

Kontakt