Värnamo

Lyssna

Att nu är det tid att värna för klimatet på kommunal nivå

Att värna om att miljöhänsyn tas i alla beslut och att besluten ger en hållbar utveckling av våra resuser.

Att skola och äldreomsorg ges resurser att använda ekologiska råvaror och bra ekonomiska förutsättningar för en bra skola. 

Att miljöresuser aldrig bli bortprioriterat i den ekonomiska balansräkningen.

Att dagis och skolmiljö är giftfri såsom byggnad ,inventarie och mat är självklarheter i beslutsunderlag.

Att alla behövs och är en tillgång/resurs i vårt samhälle 

 

Våra prioriteringar

Miljöpartiets mål för Värnamo kommun.

Detta vill vi göra i Värnamo kommun samt fullfölja att alla beslut är hållbara för kommande generationer

Grön skolpolitik.

Detta vill vi införa i Värnamo, en grön skolpolitik

Bostads politik.

Vi vill värna om grönområden och dess nytta för kropp och själ, att byggnader som byggs är hållbara ur ett miljöperspektiv

Val 2018.

Kommun lista 1:Jörgen Skärin 2:Kajsa Carlsson 3:Peter Thoren 4:Zeljko Radetic 5:Anders Lundqvist 6:Britt Bergstöm 7:Mikael Skillmark 8:Walter Soares 9:Per Gussarsson 10:Inger Peterson

Miljöpartiet de gröna Värnamo

Kontakt