Värnamo

Att värna om att miljöhänsyn tas i alla beslut och att besluten ger en hållbar utveckling av våra resuser.

Att skola och äldreomsorg ges resurser att använda ekologiska råvaror och bra förutsättningar för en bra skola.  Och att resuser till detta aldrig bli bortprioriterat i den ekonomiska balansräkningen.

Att dagis och skolmiljö är giftfri såsom byggnad ,inventarie och mat är självklarheter i beslutsunderlag.

 

Våra prioriteringar

Vattenkampanjen.

MP distriktsstyrelse har förlängt kampanjen inför 2017

Miljöpartiets mål för Värnamo kommun.

Detta vill vi göra i Värnamo kommun samt fullfölja att alla beslut är hållbara för kommande generationer

Grön skolpolitik.

Detta vill vi införa i Värnamo, en grön skolpolitik

Bostads politik.

Detta vill vi jobba för i kommun politiken för våra kommunala hyresrätter

Miljöpartiet de gröna Värnamo

Kontakt