Västmanland

Lyssna

Miljöpartiet arbetar för en långsiktigt hållbar välfärd i hela Västmanland. Vi vill att västmanlänningar ska kunna leva i en trygg och säker miljö. Alla ska kunna uppleva att de har god hälsa, både fysiskt och psykiskt. Omställningen till det öppna, goda och hållbara samhället kräver en stark grön kraft. Här hittar du information om vår politik för den omställningen. 

 
  • Vill du veta mer om oss, vilka vi är och vad vi gör? Besök vår medlemswebb.
  • Du kan också följa oss på facebook.
  • Läs vårt regionalpolitiska program.
  • Längst ner på sidan hittar du länkar till våra lokalavdelningar i Västmanland.
  • Bli medlem här!

 

 

 

Våra prioriteringar

Förebyggande hälso- och sjukvård.

Många av våra vanligaste sjukdomar kan förhindras genom förebyggande insatser. Därför vill vi utveckla arbetet med Hälsocenter i länet och att hela Region Västmanland ska präglas av ett hälsofrämjande arbetssätt. Vården ska ha fokus på patienten och se till hela människan och hens livssituation.

hållbart resande.

Det måste vara enkelt och trevligt att åka kollektivt. Det finns mycket kvar att göra för att kollektivtrafiken ska upplevas som ett förstahandsalternativ för alla. En omställning av trafiksystemet är nödvändig om vi ska hejda klimatförändringarna, därför vill vi införa ett systematiskt arbetssätt för ändring av resebeteendet i Västmanland, så kallad mobility management.

Klimat.

Att hejda klimatförändringarna är en av våra största och mest akuta miljöutmaningar. Vi vill att Region Västmanland arbetar för att ha klimatsmart mat, energieffektiva lokaler och fossilfria bilar och fordon. Regionen ska också som regional aktör bidra till att ställa om Västmanland till en klimatneutral region. Detta handlar t.ex. om att genom näringslivsutveckling styra mot en tydlig prioritering av klimatsmart teknologi och regional samverkan kring EU-stöd för klimatarbete.

Företagande.

En långsiktigt hållbar välfärd i hela Västmanland förutsätter en stark arbetsmarknad baserad på hållbart företagande. Västmanland behöver en politik som stimulerar ett kretsloppssamhälle där resurser återanvänds och jobb där människor mår bra. Vi vill att Region Västmanland ska vara en drivkraft för regional samverkan för ett energismart län där vi minskar energianvändningen och ökar andelen förnybar energi.

Miljöpartiet de gröna Västmanland

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Västmanland

Internt kansli/nyckelpersoner