Västmanland

Miljöpartiet arbetar för en långsiktigt hållbar välfärd i hela Västmanland. Vi vill att västmanlänningar ska kunna leva i en trygg och säker miljö. Alla ska kunna uppleva att de har god hälsa, både fysiskt och psykiskt. Omställningen till det öppna, goda och hållbara samhället kräver en stark grön kraft. Här hittar du information om vår politik för den omställningen. 

Under mandatperioden 2018-2022 har vi inga platser i regionfullmäktige men vi arbetar med politiken i Västrmanland genom föreningens distriktsstyrelse och genom våra kommunala lokalavdelningar.

 

 

 

Våra prioriteringar

Klimat.

I Miljöpartiet tar vi klimatförändringarna på allvar. Det är en överlevnadsfråga.

Miljö & hälsa.

Att ge vård ska inte påverka miljö eller hälsa negativt, varken globalt eller lokalt.

Psykisk hälsa.

För att bryta utvecklingen med ökande psykisk ohälsa krävs långsiktiga och hälsofrämjande insatser.

Tillgänglighet.

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Regionens verksamheter oavsett om det handlar om kollektivtrafik, kultur eller vård.

Jämställdhet.

Vård måste ges efter behov, inte beroende på individens sociala status, som ekonomi eller utbildning.

Miljöpartiet Västmanland

Politiskt kansli

Miljöpartiet Västmanland

Internt kansli/nyckelpersoner