Klimatförändringarna är allas ansvar.

Klimatförändringarna är inte ett problem som du ska lösa själv. Vårt recept för att bota klimatoro är politik. Vi kallar det klimatterapi.

Fyra av fem är oroliga. Klimatförändringen är den fråga som oroar svenska folket mest. Ingen annan fråga oroar fler, inte ens arbetslöshet.

Vi kan bara möta klimatutmaningen om vi gör det tillsammans. Klimatfrågan är också relativt enkel – Sverige behöver en politik som sänker utsläppen. Det är inte dig det det är fel på, det är politiken.

 • Biogas inom kommunen

Gör det enklare att välja biogas fordon och alternativ till uppvärmning. Ge möjlighet till egen produktion av biogas.

 • Satsa på solkraft

Gör det enklare att använda denna fossilfria energikälla. Ge privatpersoner råd och underlätta val av placeringar genom en solkarta.

En medverkan avseende kommunens verksamheter gynnar både miljö och klimatet. Kommuner är viktiga föregångare.

 • Levande orter med minskat behov av transporter.

Ökar trivsel och utvecklar möjligheter. Med promenad- och cykel vänliga stråk, med en mångfald av mindre verksamheter och ett aktivt, lokalt och småskaligt näringsliv. Uppmuntra till funktionsblandning, med både bostäder, service och arbetsplatser inom ett och samma område/byggnad.

 • Klimatanpassad mat

Maten som erbjuds i Vellinge kommun blir mer miljö- och klimatvänlig (klimatanpassad). Närproducerat prioriteras.

Svensk klimatterapi

 1. Ställ om till 100 % förnybar energi
 2. Bygg ut hela landets tågtrafik
 3. Modernisera våra städer med bättre cykel- och kollektivtrafik
 4. Bygg skolor, bostäder och förorter klimatsmartare
 5. Låt mer avfall bli biogas för fordon
 6. Laga mer miljöriktig, god mat på skolor, sjukhus och äldreboenden
 7. Gör de klimatsmarta valen till de billigaste och enklaste alternativen för allaSvensk klimatterapi.

Fördjupning i ämnet Klimat

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: