Båstad

Lyssna

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Inte minst på Bjärehalvön.

​Miljöpartiet Båstad/Bjäres övergripande mål är att:

  • samhällsutvecklingen ska vara långsiktig och hållbar vad gäller naturresurser
  • landsbygden ska förbli levande och utvecklas vidare
  • barn och ungdomar ska få så goda förutsättningar som möjligt för framtiden
  • äldre ska få möjlighet till boende och service som passar deras önskemål
  • arbetsmöjligheterna ska vara goda
  • kulturlivet och föreningslivet ska blomstra.

 

Vill du vara med och skapa ett grönare Båstad bli medlem i Miljöpartiet och kom till våra medlemsmöten. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka kommunpolitiken. 

 

Miljöpartiet de gröna Båstad

Kontakt