Båstad

Lyssna

Med en röst på miljöpartiet lägger du en röst för miljön, hållbarhet, klimatet, för integrationen, för kulturen och för att bidra till att förbättra arbetsklimatet i kommunhuset.

Aktuella storfrågor

 • Återvinningsanläggning: Vi rättar oss efter den expertis på NSR som säger att Förslöv nu är enda alternativet, och vill få till stånd ett beslut och en start på projektet så fort som möjligt.
 • Skola: Vi vill att Grevie och V-Karup får en gemensam skola av hög kvalitet som är det bästa för både elever och pedagoger.
 • Båstad kommun är en attraktiv arbetsgivare men vi vill även bli en bra arbetsgivare. Vi vill jobba för ett bra arbetsklimat i förvaltningen och mellan förvaltning och politiken.

 

Andra aktuella sakfrågor

 • -Svenskt kött i den kommunala verksamheten
 • -Låta NSVA införa vattenmätare i alla hushåll
 • -Implementera miljöprogrammet (“klimatsamverkan fosilfritt 2020”) mm..
 • -Miljö, klimat och hållbarhetsperspektiv i alla frågor
 • -Enklare boendeformer
 • -Fortsatt samarbete med Skånetrafiken för att stärka kollektivtrafiken på Bjäre
 • -Genomgång av översiktsplanen ur ett klimatperspektiv
 • -Öka andelen vegetarisk mat i den kommunala verksamheten och minska matsvinnet
 • -Undersöka möjligheten att sköta rondeller och lämpliga grönytor som hävdad ängsmark.
 • - Arbeta för att stärka stödet till föreningar och kulturskolan

 

Vad gäller det politiska styret i kommunen, anser vi att vi bör ha som målsättning att stödja en koalition som kan bilda majoritet i kommunen. (Om det är politiskt och ideologiskt möjligt såklart) Det har alldeles för länge varit så att känsliga och kontroversiella frågor har dragits i långbänk tills alternativen har försvunnit. Detta är tyvärr ett återkommande problem för Båstad på många nivåer. Att göra så är odemokratiskt och leder till ett ökat politikerförakt och populism.

 

Skolfrågan och återvinningsanläggningen är några sådana frågor som är aktuella nu, och där är det bra om vi är pådrivande för att komma till avslut.

 

Vi behöver därför ett styre som kan presentera trovärdiga och långsiktiga svar på de frågor som vi driver om vi ska stödja dessa efter ett val. Vi är övertygade om att vår roll i politiken kommer ha betydelse. Inte nödvändigtvis som en del i en koalition men vi har tidigare varit bra på att se till att våra frågor hamnar på dagordningen. I ännu större utsträckning om vi skulle hamna i en avgörande position för majoritet. 

 

Vill du vara med och skapa ett grönare Båstad bli medlem i Miljöpartiet och kom till våra medlemsmöten. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka kommunpolitiken.

 

Våra prioriteringar

Klimatet.

Miljö.

Hållbarhet.

Integration.

Kultur.

Skola.

Miljöpartiet Båstad

Kontakt