Våra företrädare

Resultatet av valet 2014 blev ju att MP, Bromölla behöll sina 2 mandat i Kommunfullmäktige. Inför valet 2018 kommer vi att med näbbar och klor försöka göra om konststycket och då med minst en fördubbling av representationen. Vi behöver därför bli fler redan nu. Kontakta gärna en av oss för att bli en av oss.

 

  Gunvor Jönsson
Ordförande och gruppledare
[email protected]
0456-272 15
 
Joakim Engström
Kassör
Ordförande i omsorgsutskott
Ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten
Representant i Färdtjänstfrågor
[email protected]
0456-272 89
 
Lutz Dahmen
Sekreterare
Ordförande i beredning för tillväxt och samhällsbyggande
Ersättare i Kommunförbundet Skånes Förbundsmöte
Representant i Skräbeåns Vattenvårdskommitté
[email protected]
0701-10 80 07
 
 Elisabet Knutsson
Riksdagsledamot och näringslivspolitisk talesperson
[email protected]
072-5415423
 
Karin Svensson
Gruppledare
Ordförande i Kommunfullmäktiges Valberedning
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
Ersättare i KS Allmänt utskott
Ersättare i Industristiftelsen
[email protected]
0703-03 58 96
 
Jalil Chigha
Ledamot i Kommunalförbundet Av-Media i Skåne
ersättare i Kommunfullmäktige
[email protected]
0456-289 75
 
Camilla Möller Stark
Ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Ersättare i Stiftelsen Natur och Kulturmiljövårdsfond
[email protected]
0456-24445

 Kjell Nylander
Ersättare i Myndighetsnämnden
Ombud i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten
[email protected]
0735-032385  

Lucienne Holm
Huvudman i Ivetofta Sparbank
[email protected]
0768-648421

Johnny Lundkvist
Ledamot i Kommunfullmäktiges beredning för tillväxt och samhällsbyggande
[email protected]
0456-295 98

Bo Jönsson
Ordförande i Kommunfullmäktiges arvodesberedning
Ledamot i beredning för översyn av kommunfullmäktiges övergripande mål
[email protected]
0735-46 05 80

Liselott Johansson
Ledamot i Kommunfullmäktiges välfärdsberedning
Representant i Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten
[email protected]
0456-272 89     

Tobias Klint
Ledamot i Valnämnden
[email protected]
0456-231 55

 

 

   
     
     
     
     
     
 

 

 
   

 

 

     
     
     

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: