Danderyd

Våra prioriteringar

Valmanifest 2018.

Inför kommunalvalet den 9 september 2018

Ökat medborgarinflytande.

Demokrati – inte bara vart 4:e år

Våra unga.

Barn- och ungdomsperspektiv i alla beslut

Våra skolor.

Skola med barn- och lärarperspektiv

Äldre och funktionsnedsatta.

Trygga äldre och funktionsnedsatta – med trygga anhörigvårdare

Stadsplanering och bostäder.

Visionärt och hållbart samhällsbygge

Trafiken.

Ett hållbart transportsystem

Miljö och klimat.

Långsiktigt hållbart – lokalt och globalt

Hållbar ekonomi.

Hushållning med dagens resurser för kommande generationer

Vår vision – Danderyds framtid.

En hållbar kommun – socialt, ekologiskt och ekonomiskt

Miljöpartiet Danderyd

Kontakt