Politik som gör skillnad i Nynäshamn

Bli en av oss bli medlem!

I Nynäshamn har medlemmarna möjlighet att delta på Årsmöten, Medlemsmöten, Styrelsemöten, Politiska gruppens möten, tematräffar och andra ”jippon” som vi arrangerar under året.

Man kan vara stödmedlem eller själv bestämma vilken typ av engagemangsgrad man vill bidra med, kanske vill du till och med sitta med i någon nämnd för MP’s räkning.

https://www.mp.se/bli-medlem/

Hur som helst, hör gärna av dig till nynashamn@mp.se

————–

Vi är Livsmiljöpartiet, Skolmiljöpartiet och Vårdmiljöpartiet i Nynäshamns kommun.

Energikrisen är ett faktum idag för alla, likaså klimatkrisen för de som tror på forskning. Covid-19, stigande räntor och inflation samt Rysslands anfall på Ukraina är tyvärr också ett faktum . Det är för många mörka moln i dessa tider då vi måste ta några steg tillbaka och fundera över framtiden, vilken värld vill vi leva i och vad vill vi uppnå. Vilken vision ska Sverige, Nynäshamn ha?

Miljöpartiet vill att Nynäshamns kommun ska ta på sig ledartröjan som en kommun i framkant, som en morot som underlättar och arbetar i förebyggande syfte inom alla områden. Har vi barn som mår bra i skolan, får vi också unga vuxna som mår bra som skapar ett tryggt och välmående samhälle.

För att skapa ett tryggt samhälle måste vi värna våra invånares säkerhet och rätt till demokratiska beslut utan osund kohandel och härskartekniker. Vi måste ha en självförsörjande grad när det gäller energi, råvaror och rent luft att andas och rent vatten att dricka. Vi måste värna våra barn och äldre och se till att de får den vård och omsorg de har rätt till. Vi måste tex gardera oss med en kommunal hemtjänst om de privata assistansbolagen inte skulle uppfylla kraven då kommunen har ett underliggande ansvar. Likaså måste vi gardera oss med kommunala skolor om privata aktörers skolor inte håller måttet.

https://www.mp.se/bli-medlem/

Aktuellt i Nynäshamn

Nynäshamn, 22 februari 2024

Nynäshamn, 18 juni 2022

”Miljöpartiet är det cykelvänliga partiet”

Nynäshamn, 3 april 2022

Språkröret bekantade sig med flyktingmottagandet i hamnen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Stärk samernas rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner i ”Politiska gruppen” i Nynäshamn

I vår politiska grupp finns följande ledamoten och ersättare:

-Kommunfullmäktige två mandat (KF) Ledamoten Emma Solander och Lennart Thunqvist. Ersättare Kerstin Andersson och Bengt Holwaster.

-Kommunstyrelsen (KS) Kerstin Andersson, tillika Gruppledare.

-Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (NAN) Ersättare Bengt Holwaster

-Socialnämnden (SON) Ersättare Kerstin Andersson

-Barn- och utbildningsnämnden (BUN) Ledamot Ann Brising

-Kultur- och fritidsnämnden (KFN) Ledamot Lennart Thunqvist och ersättare Mattias Delin.

-Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) Ledamot Johan Forsberg

-Nynäshamnsbostäder AB Ersättare Bengt Holwaster

-Östra Sveriges luftvårdsförbund Ersättare Kerstin Andersson

-Svealands kustvattenvårdsförbund Ersättare Anna Evans

Emma Solander

Ledamot i Fullmäktige

Lennart Thunqvist

Kerstin Andersson

Ordförande MP Nynäshamn. Ersättare i Region Stockholm (Landstinget)

Bengt Holwaster

Ledamot i fullmäktige, Vice gruppledare och ersättare i KFN, Kassör

Kommunfullmäktige Nynäshamn

I Nynäshamns kommunfullmäktige representerar Emma Solander och Lennart Thunqvist Miljöpartiet de Gröna.

Ersättare finns Kerstin Andersson samt Bengt Holwaster.

Kontakta oss gärna om ni önskar boka in ett företagsbesök eller möte för att tala politik.

Emma Solander

Ledamot i Fullmäktige

Lennart Thunqvist

Kerstin Andersson

Ordförande MP Nynäshamn. Ersättare i Region Stockholm (Landstinget)

Bengt Holwaster

Ledamot i fullmäktige, Vice gruppledare och ersättare i KFN, Kassör

Adress och kontaktuppgifter

Miljöpartiet de gröna Nynäshamn
c/o Bengt Holwaster
Nisseuddsvägen 43
148 97 Sorunda

nynashamn@mp.se