Politik som gör skillnad i Nynäshamn

Nynäshamn

Miljöpartiet presenterade sin budgetplanering på kommunfullmäktige den 16/6 2022

Stor satsning på vård och omsorg, barn och skola samt när och livsmiljön.

  • Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn satsar 99.7 miljoner kronor MER på Socialnämnden än Alliansen i denna planerings budget. Vi vill att Gösta och Gun ska få fler promenader och beviljade insatser på ålderns höst, och att arbetsmiljön för alla inom vård och omsorg ska bli bättre.
  • Miljöpartiet vill värna kultur och fritid som en fundamental byggsten till ett välmående samhälle för alla åldrar därför satsar vi 14.7 miljoner mer på Kultur och fritidsnämnden än Alliansen. Vi vill se gratis skolskjuts till och från skola och fritis samt fritidsaktiviteter för barn i behov.
  • Miljöpartiet ger till sist 27.4 miljoner MER än alliansen på barn och utbildningsnämnden inför planerings budget 2023.

 

Det finns bara ett parti som inte rear ut våra barns framtid.

Det finns bara ett parti som inser allvaret när det gäller bensin och olja, speciellt från Ryssland. Vi är inte med och tävlar om att sänka priset på fossila bränslen som med den inställningen spelar Putin rätt i händerna.

Jag vill kunna titta mitt barn i ögonen och säg att jag gjorde allt jag kunde, allt för att bevara det rena vattnet, den rena luften, de stora fjäll skogarna, skärgården och sjöar och mindre vattendrag. jag vill att mina barn barns barn ska precis som jag kunna njuta av allemansrätten, strandskyddet, demokrati och yttrandefriheten som vi så fint har i Sverige, här i Nynäshamn fortfarande.

Vi har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi politiken grönare. Ju starkare vi blir, desto mer kan vi uträtta. Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.

I verkligheten här i vardagen i Nynäshamn bland alla människor nere vid havstrappan i hamnen, nära barnen som leker på skolgården, nära turisterna som besöker vår kommun, nära våra näringsidkare som försöker etablera sig eller driva hållbara företag finns vi alla här.

Vi finns här utanför plan sju i kommunhuset, här utanför finns också förvaltningarna som är professionen som sitter med all kunskap om HUR man driver en kommun, vad som krävs, när det ska ske och ger oss fritidspolitiker rapporter om detta varje kvartal.

Vad är vårt uppdrag, att komma med idéer på hur våra skattepengar bäst ska användas till samhällsnyttan, skulle jag svara. Vilka håller med mig? Kanske skulle några säga, skänka pengar i form av startbidrag till vinstdrivande företag? eller spara alla pengarna i ladan om det skulle behövas framöver.

Som sagt vi får rapporter från professionen om vad som behövs för att kunna driva en kommun, som vi enligt lag måste uppfylla.

För denna planerings budget ber Socialförvaltningen om 702 miljoner kronor för att kunna bedriva och införa satsningar som de anser att Nynäshamns kommun behöver. vad gör då den styrande Alliansen med Kristdemokraternas och Moderaterna i spets, de säger att de endast ger dem 602.3 miljoner kronor.

De uttalar att det är “på rätt väg”, att “de försöker så gott det kan, men kan inte lova något” och att det ska bli ett tryggt äldrevänliga Nynäshamn. Att ge professionen vad de behöver är enligt mig rätt väg att gå.

Nu vill Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn inte heller rea ut äldreomsorgen. Nä de äldre förtjänar bättre än så.

Gösta ska få fler promenader VARJE vecka genom ökad budget för insatser.

Gun ska få fler ledsagningar,  inte bara till sjukvårdsresor utan till förebyggande aktiviteter såsom sociala event med ökade rörelse så att hennes psykiska välbefinnande ökar, likaså hennes livslängd enligt forskning.

Personalen (Alla anställda inom vård och omsorg) som tar hand om Gösta och Gun ska i sin tur ha de bästa förutsättningarna för att ta hand om alla i behov. Bättre arbetsförhållanden, bättre arbetsmiljö med kompetensutveckling och tid för att sätta sig ned och ta en kopp kaffe och samtala om vädret måste bli en mänsklig del där inte varje minut klockas. Om det så ska klockas, så borde KSOs minuter också klockas.

MP satsar 99.7 miljoner kronor MER på Socialnämnden än Alliansen i denna planerings budget.

Vi vill bland annat: Tillsätta medel enligt förvaltningens satsningar

Vi i Miljöpartiet vill ge alla barn oavsett uppväxt samma förutsättningar och möjligheter till en underbar skolmiljö, där lärarna mår bra med fler kollegor, där barnen får individanpassad lärmiljö och kan äta i lugn och trygg skolmiljö. Skolmaten är lokalt producerad efter säsong och lockar barnen in till lunch från lek och rörelse på den gröna rastgården. Vi instämmer i det Lärarförbundet skriver,

 

”Nynäshamns kommun har i många år tampats med en snäv ekonomi och ständiga effektiviseringar. Det har ett högt pris för både barn, elever, personal och samhället. Att satsa mer resurser i förskolan och skolan borde vara en självklarhet då det är här grunden till framtiden byggs. Idag tvingas skolor och förskolor till beslut som innebär stora risker för barn och elevers lärande och allvarliga arbetsmiljörisker för personalen i verksamheterna. Beslut som är kontraproduktiva gentemot kommunens och verksamheternas mål och syfte. Så kan vi inte ha det!, skriver Lärarförbundet i Nynäshamn.

MP vill att alla barn ska klara sin skolgång, och ställer samma fråga som Lärarförbundet ”För vad händer när ett barn inte klarar av sin skolgång? Vilka förluster innebär det för individen och samhället? Har vi råd att inte satsa?”

Vi menar att förebyggande insatser där tex engagerade vuxna som lyssnar och ser och har tid till detta är vad barn behöver både i skolan och på fritiden. Till exempel vill vi erbjuda gratis skolskjuts till och från fritidsaktiviteter för alla barn i behov i hela kommunen. Detta innebär att alla barn får tillgång till fritidsaktiviteter, och mindre stress för föräldrarna i bilköer.

För oss visar ett överskott på 107 miljoner att våra skattepengar INTE använts till maximal samhällsnytta, vilket är beklagligt. Givetvis ska kommunens verksamhet drivas och utvärderas enligt sunda ekonomiska och kvalitetsmässiga principer. När kvartalsrapporterna prognosticerar ett överskott anser vi att man bör se över hur man kan använda överskottet under pågående verksamhetsår, eller disponerar det nästkommande budget utifrån samhällsnyttan.

Nynäshamns kommun har ett ansvar att våra skattepengar fördelas på ett likvärdigt sätt för att ge maximal samhällsnytta. Att elever får en utbildning enligt varje elevs förutsättningar ger sedan ringar på vattnet vad det gäller samhällsnyttan längre fram, därför satsar Miljöpartiet också 27.4 miljoner MER än alliansen på barn och utbildningsnämnden inför planerings budget 2023.

Vi vill bland annat: Tillsätta medel enligt förvaltningens satsningar.

Vi har haft ett par tuffa år sedan corona inte var mer än bara en öl för mig personligen. Eller hur?

Hela samhället har förändrats, vi har lärt oss bli mer digitala på gott och ont. Vi har kanske sluppit långa bilresor in till jobbet och kunnat få mer tid med familjen, mer tid för det där viktiga som vi alla jobbar så hårt för. De som gör att allt känns värt att leva för. Ledigheten/semestern

Om det så är att spela fotboll eller rida, spela trumpet eller vara med i en dansgrupp så har kulturen och fritid en viktigt del i vårt liv, som förebygger depression och ger endorfiner då vi rör oss och samspelar med andra. .

Vi tror att samspelet mellan oss människor är bland det viktigaste vi har, samtalen mellan vuxna och barn, ungdomar och äldre, som tex den här IT satsningen som kommunen erbjuder alla äldre just nu. Detta är en vinst för människan och förmodligen kommer de här ungdomarna alltid komma ihåg mötet med Gösta som med sin ledsagare tog en promenad ned till biblioteket och fick hjälp med sitt bank id.

Vi vill därför värna kultur och fritid som en fundamental byggsten till ett välmående samhälle för alla åldrar därför satsar vi 14.7 miljoner mer på Kultur och fritidsnämnden än Alliansen.

Vi vill bland annat: Tillsätta medel enligt förvaltningens satsningar

Inga fler besparingar, tillsätt mer resurser!

Detta är vår vision vi ses i nov!

/Emma Solander Gruppledare

Aktuellt i Nynäshamn

Nynäshamn, 18 juni 2022

”Miljöpartiet är det cykelvänliga partiet”

Nynäshamn, 3 april 2022

Språkröret bekantade sig med flyktingmottagandet i hamnen

Nynäshamn, 16 oktober 2021

”Miljöpartiet står upp för klimatmålen – andra partier har skygglappar”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Nya namn i Miljöpartiets styrelse

En budget för det nya gröna folkhemmet

EU är vårt hopp när regeringen sviker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Emma Solander

Gruppledare och Politisk sekreterare. Ledamot i Fullmäktige, Barn och Utbildningsnämnden samt ersättare i Kommunstyrelsen

Kerstin Andersson

Ordförande MP Nynäshamn. Ersättare i Region Stockholm (Landstinget)

Lennart Thunqvist

Bengt Holwaster

Ledamot i fullmäktige, Vice gruppledare och ersättare i KFN, Kassör

Kommunfullmäktige Nynäshamn

Emma Solander

Gruppledare och Politisk sekreterare. Ledamot i Fullmäktige, Barn och Utbildningsnämnden samt ersättare i Kommunstyrelsen

Bengt Holwaster

Ledamot i fullmäktige, Vice gruppledare och ersättare i KFN, Kassör

Kontakta oss

Miljöpartiet de gröna Nynäshamn
c/o Bengt Holwaster
Nisseuddsvägen 43
148 97 Sorunda