Förtroendevalda

Arbetsmarknadsrådet

Ledamot: Anett Kero

 

Barn och utbildningsnämnden (BUN)

Ledamot: Elisabeth Ahnberg-Åsenius

Ersättare: Erik Eriksson

 

Coompanion Kooperativ Utveckling Dalarna

Kommunstyrelsens representant i första hand: Erik Eriksson

 

Dalabanans intressenter

Representant: Lars Broman

 

Falu Energi & Vatten AB (FEV)

Ledamot: Lars Broman

 

Falu Stadshus AB

Ombud: Erik Eriksson

Ersättare: Richard Holmqvist

 

Frauenzimmer AB

Suppleant: Richard Holmqvist

 

Handelns utveckling i Falu kommun

Ledamot: Richard Holmqvist

 

Kommunstyrelsen (KS)

Ledamot: Mats Wiklund 

Ledamot: Maj Ardesjö

Ersättare: Richard Holmqvist

Ersättare: Erik Eriksson

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSL)

 

Ledamot: Maj Ardesjö 

 

Ersättare: Richard Holmqvist

 

Kommunstyrelsens serviceutskott (KSS)

1:e Vice ordförande: Mats Wiklund

 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (KSU)

1:e Vice ordförande: Maj Ardesjö

Ersättare: Richard Holmqvist

 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSV)

Ersättare: Mats Wiklund

 

Kopparstaden AB (KoSt)

Ledamot: Mats Wiklund

 

Kultur- och Fritidsnämnden (KFN)

1:e Vice ordförande: Kenth Carlson

Ersättare: Karolina Brosché

 

Landsbygdsråd

Ledamot: Maj Ardesjö

 

Lugnet i Falun AB (LUFAB)

Ersättare: Kenth Carlson

 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden (MSN)

1:e Vice ordförande: Richard Holmqvist

Ersättare: Elisabeth Ahnberg-Åsenius

Ersättare: Mats Wiklund 

Miljörådet (MR)

Ordförande: Richard Holmqvist

 

Myndighetsnämnden för Miljö- och Byggärenden (MYN)

1:e Vice ordförande: Birgitta Pettersson Frank

Ersättare: Anett Kero

 

Nämndemän (NM)

Anett Kero

Linus Lindgren

 

Omvårdnadsnämnden (OMV)

Ledamot: Inger Jakobsson

Ersättare: Niklas Henriksson

 

 

Socialnämnden (Soc)

Vice ordförande: Staffan Mild

Ersättare: Kenth Carlson

 

Styrelsen för Falu stads besparingsfond

Suppleant: Maj Ardesjö

 

Tillväxtrådet

Ledamot: Erik Eriksson

 

Val- och Demokratinämnden (VDN)

Ordförande: Jonas Åsenius

Ersättare: Karolina Brosché

 

Visit Falun Södra Dalarna AB

Ombud: Richard Holmqvist

Ersättare: Kenth Carlson

 

Västra Falun Fastighet AB

Suppleant: Richard Holmqvist

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: