Gotland

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna på Gotland! Vi verkar för ett grönare Gotland med levande landsbygd, rent vatten och nya jobb. Sedan 2010 sitter vi i majoritet i regionfullmäktige.

Följ oss på Facebook

Läs vårt valmanifest

Se våra filmer

Besök vår medlemswebb

Läs vårt program för vattnet

 

Våra prioriteringar

Skola och utbildning.

Sverige och därmed Gotland behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev.

Vatten.

Vi behöver säkra tillgången på sötvatten av bra kvalité på Gotland.

Energi.

En omställning till 100% förnyelsebar energiförsörjning på Gotland är nödvändig och möjlig! Nödvändig för att möta klimathotet, minska känsligheten mot kommande oljeprisstegringar och för att säkerställa en trygg energitillförsel i framtiden.

Miljöpartiet de gröna Gotland

Kontakt