Gotland

Jordklotet är rikt på resurser, Gotland en gynnad plats med fantastiska förutsättningar för ett solidariskt, rättvist och hållbart samhällsbygge.

Anpassar vi oss efter naturens villkor så kan vi njuta av alla de ekosystemtjänster som lägger grunden för ett värdigt liv och för en blomstrande ekonomi.

FacebookInstagramMedlemswebb

Våra prioriteringar

Klimatet.

Klimatförändringarna är ett tydligt symptom på en hållbarhetskris som hotar våra barn och barnbarn. Den nödvändiga omställningen har bara börjat och det är bråttom. Frågan är global men omställningen måste ske lokalt. Gotland har fantastiska förutsättningar att leda den utvecklingen.

Vatten.

Vi behöver säkra tillgången på sötvatten av god kvalité och tillräcklig kvantitet för människor, djur, företag, naturen och för att ekosystemen på vår ö ska fungera. De pågående klimatförändringarna förutspås ge Gotland längre perioder av torka, men också mer nederbörd under höst och vinter.

Energi.

En omställning till 100 procent förnyelsebar energiförsörjning på Gotland är nödvändig och möjlig. Nödvändig på grund av klimathotet, för att minska känsligheten mot kommande oljeprisstegringar och för att säkerställa en trygg energitillförsel i framtiden. Möjlig genom Gotlands goda förutsättningar med ett bra vindläge, många soltimmar och ett aktivt jordbruk.

Kalkbrytning.

För att värna vattnet måste vi välja bort det som hotar vattenförsörjningen och vattenkvaliteten. Det innebär att storskalig kalkbrytning i vår sprickiga berggrund är för riskabelt för att tillåtas i fler områden.

Miljöpartiet Gotland

Kontakt