Gotland

Jordklotet är rikt på resurser, Gotland en gynnad plats med fantastiska förutsättningar för ett solidariskt, rättvist och hållbart samhällsbygge.

Anpassar vi oss efter naturens villkor så kan vi njuta av alla de ekosystemtjänster som lägger grunden för ett värdigt liv och för en blomstrande ekonomi.

FacebookInstagram

Vattnet först! Om framtida generationer, gammal teknik och ett bra liv. Katarina Krusell, i sommargrönska och porlande vatten berättar hon varför MP Gotland sätter tillgången till grundvatten först. Katarina är ledamot i regionstyrelsen samt ledamot i tekniska nämnden.
Våra prioriteringar

Klimatet.

Klimatförändringarna är ett tydligt symptom på en hållbarhetskris som hotar våra barn och barnbarn. Den nödvändiga omställningen har bara börjat och det är bråttom. Frågan är global men omställningen måste ske lokalt. Gotland har fantastiska förutsättningar att leda den utvecklingen.

Vatten.

En av miljöpartiets viktigaste frågor är att garantera ett hälsosamt grundvatten och därmed även dricksvatten till hela Gotlands befolkning

Energi.

En omställning till 100 procent förnyelsebar energiförsörjning på Gotland är nödvändig och möjlig. Nödvändig på grund av klimathotet, för att minska känsligheten mot kommande oljeprisstegringar och för att säkerställa en trygg energitillförsel i framtiden. Möjlig genom Gotlands goda förutsättningar med ett bra vindläge, många soltimmar och ett aktivt jordbruk.

Kalkbrytning.

För att värna vattnet måste vi välja bort det som hotar vattenförsörjningen och vattenkvaliteten. Det innebär att storskalig kalkbrytning i vår sprickiga berggrund är för riskabelt för att tillåtas i fler områden.

Miljöpartiet Gotland

Kontakt