Gotland

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna på Gotland! Vi verkar för ett klimatsmartare och grönare Gotland med levande landsbygd, rent vatten och nya jobb. Sedan 2010 sitter vi i majoritet i regionfullmäktige.

Följ oss på Facebook

Läs vårt valmanifest

Se våra filmer

Besök vår medlemswebb

Läs vårt program för vattnet

 

Våra prioriteringar

Klimatet.

Klimatförändringarna är ett tydligt symptom på en hållbarhetskris som hotar våra barn och barnbarn. Den nödvändiga omställningen har bara börjat och det är bråttom. Frågan är global men omställningen måste ske lokalt. Gotland har fantastiska förutsättningar att leda den utvecklingen.

Vatten.

Vi behöver säkra tillgången på sötvatten av god kvalité och tillräcklig kvantitet för människor, djur, företag, naturen och för att ekosystemen på vår ö ska fungera. De pågående klimatförändringarna förutspås ge Gotland längre perioder av torka, men också mer nederbörd under höst och vinter. Nu görs stora, dyra satsningar på att avsalta havsvatten. Miljöpartiet på Gotland vill se andra alternativ som istället tar tillvara på vattnet som naturen producerar helt gratis. För att värna vattnet måste vi välja bort det som hotar vattenförsörjningen och vattenkvaliteten. Det innebär att storskalig kalkbrytning i vår sprickiga berggrund är för riskabelt för att tillåtas i fler områden.

Energi.

En omställning till 100 procent förnyelsebar energiförsörjning på Gotland är nödvändig och möjlig. Nödvändig på grund av klimathotet, för att minska känsligheten mot kommande oljeprisstegringar och för att säkerställa en trygg energitillförsel i framtiden. Möjlig genom Gotlands goda förutsättningar med ett bra vindläge, många soltimmar och ett aktivt jordbruk. En stabil infrastruktur behövs för att kunna förverkliga Gotlands potential att producera grön energi.

Kalkbrytning.

Vi värnar vattnet och Gotlands unika natur och säger därför nej till ny storskalig kalkbrytning

Miljöpartiet Gotland

Kontakt