Habo

 

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i HABO

 

Kontakt:
 
Margareta Fick
 
Kerstin Klasson
 
Christina Källström
 
Maria Arwidson
0737765366
 

HABOMASKROSEN

Taraxacum excellens
Arten finns bara kvar på en enda lokal i Sverige - i Habo i Västergötland! Arten var tidigare ganska
vanlig på lokalen och fanns i hundratals exemplar. Den har minskat väsentligt och nu finns högst
10% kvar av av den ursprungliga populationen. (ArtDatabanken)
 

Miljöpartiet Habo

Kontakt