Valfrågor 2022

För bättre miljö, natur och hälsa i Habo.

Vår kommun är unik, liksom hela vår planet är unik. Klimatförändringar, krig och utrotning av växt- och djurarter pågår hela tiden. Vi i Miljöpartiet i Habo vill bygga en hållbar framtid. Vi och kommande generationer behöver kunna andas ren luft, dricka rent vatten och somna med rent samvete.

Miljöpartiet vill

-att alla delarna i Habos miljö och klimatprogram ska uppfyllas
-värna Vätterns vatten

-starta en solcellspark på Gunnevi

-skapa ett Habo för alla med betoning på tillgänglighet

-minska Habos klimatpåverkan

-värna den biologiska mångfalden

-förbättra och bygga ut kollektivtrafiken

-införa fri tid i hemtjänsten som ger större frihet och flexibilitet i arbetet

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter