Våra kandidater

Habos kommunfullmäktigelista för valet 2022

Förstakandidat

Bild på Maria Arwidson, etta på kommunlistan

Maria Arwidson, 50 år

Jag bor i Habo med min familj. Jag har valt att engagera mig politiskt och kandidera till kommunfullmäktige då jag tycker det är viktigt att många är delaktiga i politiken, på olika nivåer, för att värna om vår fina demokrati. Valet föll helt naturligt på miljöpartiet då det är det enda partiet som tar klimatfrågan, vår tids största fråga, på allvar. Jag är skyldig mina barn att vara med och skapa en hållbar värld för dem.

I Habo vill vi jobba för ett samhälle där det är lätt för kommuninnevånarna att göra bra val för klimatet och den biologiska mångfalden men också sätta press på kommunen att ha en ambitiös miljöagenda. Det handlar konkret tex. om förbättrad kollektivtrafik, rent Vättervatten och ännu fler solcellsanläggningar.

Vi i miljöpartiet jobbar utifrån de tre solidariteterna: solidaritet med våra medmänniskor, naturen och kommande generationer. Det blir också ledorden för vår kommunpolitik i Habo.

Kontakt: ulrima@hotmail.com

 

Andrakandidat

 

Christina Källström, 74 år

Jag är miljöpartist eftersom MP har den bästa djur- och naturpolitiken och det enda partiet som har ett djurpolitiskt program. Som miljöpartist vill jag verka för ett ökat djur- och naturskydd, till exempel genom att tillsätta en djurskyddsminister som har till uppgift att ta tillvara djurens skydd och rättigheter i Sverige och i EU.

Frågan om hur vi ska stoppa klimatförändringarna är den enskilt viktigaste frågan. Alla andra frågor blir underordnade eftersom vi lever som om vi har 4,2  jordklot att leva på! För våra barn och kommande generationer måste vi hjälpas åt om vi ska rädda jordklotet!

Nu är jag pensionär, men under mina yrkesverksamma år i Habo grundskola har jag mött många förväntansfulla, hoppfulla, bildade och begåvade barn och ungdomar. Som miljöpartist vill jag verka för att varje barn blir sedd och lyssnad på, får den individuella hjälp och stöttning som skollagen säger. Det kräver en stor uppslutning av elevhälsoteam och speciallärare.

MP i Habo har stöttat öppnandet av den nya anpassade grundskolan (f.d. särskolan) och ser fram emot att ta emot även elever i de högre årskurserna.

Jag vill också fortsätta kampanja för att värna om Vätterns vatten. Inget mer gift ska ut i naturen eller till vårt dricksvatten.

Kontakt: christina.kallstrom@telia.com

Tredjekandidat

 

Margareta Fick, 79 år, socionom

Jag är 79 år, socionom.

Under min yrkesverksamma tid arbetade jag först som socialsekreterare och från 80-talet med funktionshinderfrågor.

Jag har varit aktiv i Miljöpartiet i ca 35 år.

Jag vill jobba för ett Habo med ren luft, giftfritt vatten, där alla har möjlighet till delaktighet oavsett ålder, funktionsvariation eller födelseland.– det vill jag jobba för!

kontakt: margaretafick@hotmail.com

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter