Alla helsingborgare skall ges möjligheten att delta i kommunens kulturutbud och även att utveckla egna aktiviteter inom det kulturella området. Kultur är mångkulturell och ska användas som redskap mot barriärer och för att sudda ut gränser samt underlätta integration.

Kulturen i Helsingborg består av såväl fria grupper och individer som skolor, näringsliv, föreningar och klassiska institutioner som Helsingborgs Symfoniorkester och Helsingborgs Stadsteater.

Även oetablerade konstutövare ska ges bra förutsättningar samtidigt som vi stödjer och utvecklar Helsingborgs föreningsliv och studieförbundens fortsatta arbete.

Vi vill

  • Att kommunens kulturkort fortsätter att aktivt utvecklas för att öka helsingborgarnas tillgång till ett brett kulturutbud.
  • Utöka bibliotekens tillgänglighet i tid och plats.
  • Ge bildkonsten en mer framskjuten plats på Dunkers Kulturhus.
  • Bygga ut kulturskola så att fler får möjligheten och att terminsavgifterna ska ligga i nivå med de lägsta föreningsavgifter för idrott.
  • Utreda möjligheterna att flytta Helsingborgs Skolmuseum till Fredriksdals Museum och trädgårdar för att komplettera deras historiska stadsutställning.
  • Verka för att El Sistema når fler och uppmärksammas tydligare.

 

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter