Trygghet och kriminalitet

Trygghet och kriminalitet

 

Helsingborg ska vara tryggt för alla. Den svarta ekonomin och droger ska bekämpas. Det förebyggande samarbetet med socialtjänst, polis, skola och fritidsverksamhet behöver fördjupas för att förhindra att unga rekryteras till kriminalitet. Vi ska förebygga och motverka hedersvåld och förtryck.

Nyheter på Trygghet och kriminalitet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter