Skola och utbildning

Vi vill öka jämlikheten mellan stadens skolor och förskolor genom att tilldela elever med störst behov mer av resurserna. Stärk läraryrkets status och öka andelen personal per elev. Vi tar barn och ungas hälsa på allvar och verkar för ökad fysisk aktivitet och utökad elevhälsa. Kulturskolan ska utvecklas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: