Ett tryggt samhälle

 

Helsingborg ska vara tryggt för alla. Den svarta ekonomin och droger ska bekämpas. Det förebyggande samarbetet med socialtjänst, polis, skola och fritidsverksamhet behöver fördjupas för att förhindra att unga rekryteras till kriminalitet. Vi ska förebygga och motverka hedersvåld och förtryck.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: