Huddinge

Klimat och miljöfrågor möter oss dagligen - på TV, i tidningar, i samtal. Vi är många som känner oro inför framtiden, för den värld vi lever i och ska lämna över till våra barn och barnbarn. Klimatfrågan är en ödesfråga. Vi behöver en politik som väljer en ny färdväg och som styr bort från en mänsklig katastrof. Världen behöver ett ledarskap för denna färdväg - globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Det är Nu vi ska välja väg. 

Anders Lönroth och Carina Sundström, Ledamöter i kommunfullmäktige i Huddinge
Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Vi i Miljöpartiet de gröna kämpar för miljön. Vi vill ha en hållbar kommun, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, sjöarna och den biologiska mångfalden. VI vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi. Våra barn och barnbarn förtjänar att vi är rädd om den planet de ska leva på efter oss.

Förskola.

Miljöpartiet ser alltid till barnens intresse och prioriterar barn och unga i kommunens budget. Vi ser att förskolan behöver mer resurser, idag sliter personal med för stora grupper och för få pedagoger. Personalen behöver resurser nog för att ta tillvara på sin kompetens att skapa arbetsglädje. Deras engagemang är den viktigaste framgångsfaktorn för förskolan. Miljöpartiet är alltid den starkaste garanten för att förskolan prioriteras i kommunens budget!

Miljöpartiet Huddinge

Kontakt