Klimat

Lyssna

Den pågående och accelererande klimatförändringen äventyrar vår framtid. Den påverkar inte bara enskilda människors liv utan även den globala ekonomin och överlevnaden för hela nationer. Trots vår kunskap om allt detta fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Vi orsakar fortfarande betydligt högre utsläpp per person än vad som är globalt hållbart. För att nå klimatmålen krävs att den totala energi- och resursförbrukande konsumtionen minskar till en hållbar nivå. Det behövs en politisk omställning som underlättar en övergång till en mer hållbar livsstil.

  • Klimatsmarta val skall kosta mindre, det offentliga skall föregå med gott exempel, klimatskadliga subventioner skall fasas ut och klimatmålen skall styra investeringarna i infrastruktur.
  • Vi vill att kommunen inför ett klimatkompensationskonto för de resor som sker i tjänsten hos kommunen.
  • Politiken måste mycket mer än idag ta sitt ansvar, sätta tydliga spelregler för alla att följa och föregå som det goda exemplet. 

 

Fördjupning i ämnet Klimat

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: