Klimat

Klimat

Klimatkrisen är vår tids största utmaning. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Miljöpartiet vill

Klimat

Den pågående och accelererande klimatkrisen äventyrar vår framtid. Den påverkar inte bara enskilda människors liv utan även den globala ekonomin och överlevnaden för hela nationer. Trots vår kunskap om allt detta fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Vi orsakar fortfarande betydligt högre utsläpp per person än vad som är globalt hållbart. För att nå klimatmålen krävs att den totala energi- och resursförbrukande konsumtionen minskar till en hållbar nivå. Det behövs en politisk omställning som underlättar en övergång till en hållbar livsstil.

Den fråga som väcker människors oro allra mest är klimatförändringarna. Därför är det viktigt att vi som väljare och aktiva höjer våra röster så att det verkligen märks att vi och många med oss vill se handlingskraft i klimatfrågorna. Politiken måste mycket mer än idag ta sitt ansvar, sätta tydliga spelregler för alla att följa och föregå som det goda exemplet.

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter