Klimat

Klimat

Klimatkrisen äventyrar vår framtid. Det påverkar inte bara enskilda människors liv utan även den globala säkerheten och överlevnaden för hela nationer. Trots vår kunskap om allt detta fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Vi orsakar fortfarande betydligt högre utsläpp per person än vad som är globalt hållbart. För att nå klimatmålen krävs att vår konsumtion minskar till en hållbar nivå.

Klimatet är en global angelägenhet men varje utsläpp är lokalt.

  • Upprätta en plan för att uppfylla agenda 2030 målen och låt dessa styra investeringar i kommunen
  • Upprätta en koldioxidbudget i förhållande till de nationella
    målen
  • Inventera vilka tak i kommunen som lämpar sig för
    solcellsutbyggnad
  • Ge kommunens nya energibolag tydligt uppdrag att etablera
    energilagring för att bidra till att utjämna energipriserna

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter