Debattartikel
När det svider i plånboken går det att köpslå om allt.

Vilka partier är villiga att köpslå om klimatet för våra framtida generationers liv på denna planet? Den frågan ställer sig Jörgen Skärin (MP) i en debattartikel.

Vilka partier är villiga att köpslå om klimatet för våra framtida generationers liv på denna planet? Vi har enats om att Sverige skall bli fossilfritt 2030. Våra koldioxidutsläpp skall reducerats till noll utsläpp 2045 och därefter minusutsläpp. Det är 23 år till dess och den som har barn vet är det kort tid från att de ligger i vaggan till de tar studenten.

Miljöpartiet har byggt sin politik på hållbarhet och att aldrig köpslå med vare sig klimatet eller demokratiska värderingar. När nu inflation och prishöjningar sker på varor som finanserna krig. De används nu som påtryckningsmedel för att sätta fossil ekonomiska beroendesystem under press. Så börjar politiken köpslå om klimatet, nu även ned på kommunal nivå.

Man ser att HVO-diesel är dyrare än fossil diesel vilket påverkar budgeten negativt och det blir avvikelse för verksamheten. Diesel har ökat med cirka 70 procent på ett år på grund av världsmarknadspriser och låga och sena investeringar i fossilfria bränslen. Då till min förvåning föreslår en centerpartistisk kommunstyrelseledamot att kommunens dieselfordonsflotta bör byta ut HVO-diesel mot fossil diesel för att spara pengar. Samtidigt säger alliansen att vi jobbar efter agenda 2030 och att bli en grön ekokommun utåt till medborgarna. Centern säger samtidigt att framtiden är de gröna näringarnas omställning som kommer att göra Sverige till det första fossilfria välståndslandet i världen. När det svider i plånboken så går det att köpslå om allt.

Vad är priset för vår framtid? Kom ihåg att det är politiker som prissätter klimatet och miljön.

Skribent: Jörgen Skärin, Miljöpartiet

Jörgen Skärin, politiker i Värnamo för Miljöpartiet. I bilden står det "Närmiljöpartiet. Satsa stort på solceller och vindkraft."

Relaterade nyheter

Södermanland, 5 juli 2022

Vi har inte råd att gå miste om mer personal

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter