Regeringens åtgärder hittills med anledning av Coronaviruset

Många visar nu omtanke och tar ansvar för sina medmänniskor genom att försöka minska risken för smittspridning av Coronaviruset. Regeringen står redo att vidta de åtgärder som krävs för att ta samhället genom krisen. Nedan listar vi vad som gjorts hittills.

Per Bolund, språkrör och finansmarknadsminister (MP) presenterar åtgärder med anledning av Coronaviruset tillsammans med samarbetspartierna.

Slopad karensdag

För att förhindra att människor går till jobbet sjuka slopas karensavdraget tillfälligt. Människor får ersättning från första dagen de är hemma. Det bedöms kunna minska smittspridningen och därmed minska belastningen på vården.

Ökat anslag till smittbärarpenning

Regeringen lägger också mer pengar på smittbärarpenning. En ersättning du kan få om du inte får arbeta på grund av smitta eller eventuell smitta.

Kommuner och regioner kompenseras för ökade kostnader

Vården ska ha resurser att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader till följd av Coronaviruset. Det kan exempelvis handla om kostnader för personal, bemanning för 1177, sjukvårdsmaterial och smittspårning.

Stärkt stöd till berörda myndigheter

Myndigheter som påverkas av coronaviruset stärks. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ökade resurser utifrån behov.

Det handlar bland annat om medel för ökade personalkostnader, utbildningsinsatser, läkemedelsförsörjning, inköp av skyddsutrustning samt provtagningsutrustning.

Stöd till företag

Företag får möjlighet att reglera arbetstiden vid tillfällig arbetsbrist, istället för att tvingas säga upp personal.

Företag får också möjlighet att skjuta upp betalning av vissa avgifter och skatter. Exempelvis arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt.

Rädda människors jobb

För att människor inte ska behöva sägas upp från sina jobb sänker vi arbetsgivarens kostnader genom att staten står för en större del. Arbetstagare kan få ut 90 procent av lönen vid korttidspermittering.

Staten tar över sjuklöneansvaret tillfälligt

Staten ska tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklöner under april och maj. Även egenföretagare ska ersättas genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Studenter ska kunna behålla CSN

Den som studerar ska kunna vara trygg med att inte stå utan försörjning om deras undervisning ställs in. Regeringen föreslår att studenter ska kunna behålla sitt studiemedel under extraordinära händelser – som Coronaviruset.

Tillfälligt stöd till flyg- och sjöfart för att rädda jobb

För att rädda människors jobb presenterar regeringen åtgärder som ger flyget möjlighet att få kreditgarantier för lån på kapitalmarknaden. Exportkreditnämnden ska kunna öka kreditgarantier för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Miljöpartiet vill se en omställning till ett hållbart och fossilfritt transportsystem, flygandet ska minska. Det ska göras med hållbara metoder – inte genom att människor i denna tid lämnas utan jobb och försörjning.

Nationell samordning av intensivvårdsplatser

Om många människor blir sjuka samtidigt behöver det finnas intensivvårdsplatser som räcker till. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att börja samordna intensivvårdsplatser.

Stöd till kultur- och idrottssverige

När kulturlivet, sociala aktiviteter, sammankomster och samhället i allmänhet stannar av innebär det många evenemang ställs in. Det får stora konsekvenser för både större och mindre aktörer inom kultur- och idrottslivet. Regeringen föreslår ett stöd på en miljard kronor till de verksamheter som förlorar intäkter på grund av Coronaviruset.

Extra krispaket till företagen

Många företag har det svårt nu. Inte minst de små och medelstora. Regeringen presenterar fler åtgärder som gör det lättare för företag att låna pengar för att klara sin verksamhet. Bland annat mer pengar till Almi som erbjuder lån och hjälp med affärsutveckling till företag och stöd till exportberoende företag som drabbas.

Nya regler för restauranger och krogar

Endast bordsservering tillåts nu på restauranger, barer och kaféer. Syftet är att människor inte ska trängas i köer och därmed förhindra smittspridning av viruset.

Räddningspaket till småföretag

Regeringen presenterar förslag som ska underlätta för så många företag som möjligt att klara sig igenom krisen. Exempelvis rabatt på hyran, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, statlig företagsakut för små och medelstora företag, samt skatteförändringar riktade mot mindre företag.

Besked från Riksbanken

Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: