Energi

Lyssna

Vi behöver energi för att kunna leva, resa och tillverka tjänster och produkter. För oss är det viktigt med en omställning till förnyelsebar energiproduktion. Det gör vi för att människor som lever i vår bygd också i framtiden ska kunna andas god luft, bada i rena vatten och ha en god tillgång till energi.

Miljöpartiet vill

  • Mer solceller/solfångare på kommunala byggnader
  • Bättre villkor för de med egna solceller som distribuerar till Karlstads elnät
  • Sälj Karlstad kommuns kärnkraftsaktier

Läsa gärna mer i kapitel 4 i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Energi och klimat

Klimatet och den pågående ökningen av temperaturen i jordatmosfären och i världshaven, är vår tids största utmaning.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att Värmland blir självförsörjande på förnyelsebara energikällor
  • att det satsas på vindkraftverk i Värmland på lämpliga ställen och att vindkraftens utbyggnad i Värmland inte får skada väsentliga natur- och kulturmiljöer
  • att fossila bränslen fasas ut i befintliga energianläggningar
  • att energirådgivning ska finnas i varje kommun

Läs mer

Denna uppvärmning på global nivå har bl a översvämningar och utbredning av ökenområden som följd och drabbar allra hårdast de fattiga länderna. Eftersom uppvärmningen enligt nära hundraprocentigt enig expertis beror på människors utsläpp av växthusgaser, kan den drivas tillbaka genom att vi gör oss av med vårt beroende av fossila bränslen, övergår till förnyelsebara energislag och genomför en radikal energieffektivisering. De största bovarna när det gäller utsläpp och energislöseri är trafiksektorn, bygg- och boendesektorn, energislukande industrier, jordbrukssektorn och vårt val av mat.

Alla utsläpp, allt energislöseri, men också all energieffektivisering är lokala företeelser med globala effekter. Förnyelsebara energikällor är framtidens energi, men även på förnyelsebara energikällor måste miljökrav ställas. Vattenkraften är redan utbyggd så mycket att de forsar som är kvar bör få förbli outbyggda.

Det finns stora möjligheter att bygga ut sol- och vindkraft med rimlig naturhänsyn i valet av platser, och det finns stora möjligheter att tillvarata bioenergi från skogen utan att ta bort lövträd som behövs för mångfalden i skogen. Vi anser att samhället ska ställa tydliga miljökrav, så att produktionen av förnyelsebar energi kan ökas avsevärt utan att orsaka alltför stor skada på naturen. Värmland ska bli en klimatsmart region inom alla områden, för även om klimathotet är globalt är alla utsläpp lokala.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: