Låt oss visa att Karlstad är en generös plats

Nu har jag på kommunfullmäktiges uppdrag skrivit på ett avtal med Migrationsverket om att utöka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn i Karlstad från 13 till 38. Det är ett viktigt beslut.

Krig med svåra konsekvenser för barnen pågår i flera områden i vår värld. I Syrien och Irak pågår krig där människor flyr från den islamistiska kalifatet IS där den styrande makten avrättar muslimer, kristna, människor från olika befolkningsgrupper, förgriper sig på unga flyktingar och dödar människor med avvikande åsikter. Barn flyr från död, slaveri och våldtäkter.

De flesta flyr till grannländerna Libanon, Jordanien och Turkiet, som tar emot stora grupper av utblottade människor. Några flyr vidare in i Europa och till oss i Sverige. Av de som flyr är en växande andel barn, varav några kommer utan sina föräldrar.

I Karlstad vill vi vara med och erbjuda plats för barn på flykt. Därför har kommunfullmäktige uppdragit åt arbetsmarknads- och socialnämnden att utöka platserna för ensamkommande barn från 13 till 38. Det handlar om platser för 13 flickor och 26 pojkar, eftersom fler pojkar har lyckats fly.

Vi har ett mottagningsboende, där stannar man cirka ett halvår tills man antingen fått uppehållstillstånd eller avslag. Då flyttar man till något av våra andra boenden och platsen fylls av ett nyanlänt barn.

Detta kräver ett aktivt arbete inom flera av kommunens verksamheter, vi behöver ordna skolplatser, fritidsverksamhet och ibland annan omsorg för barn som kan ha upplevt traumatiska händelser. Minderåriga barn ska även ha en person som tar hand om dem i vårdnadshavarens ställe.

Det krävs också engagemang från andra delar av vårt samhälle. Tillsammans behöver vi öppna upp och bjuda in barnen i kamratgrupper på skolorna, idrottsföreningar och till våra hem. Det är en uppgift för oss alla.

Barn från andra kulturer kan vara en stor tillgång för oss i Värmland. De kommer till oss med, många gånger halvfärdiga och betalda skolutbildningar, språk och kulturkunskaper och det driv som brukar prägla barn som flytt ensamma. Vår erfarenhet är att de ofta är ambitiösa och att det brukar gå bra för dem i skolan. Om de vill ser vi gärna att de stannar i Värmland och berikar oss i framtiden med sitt kunnande och sitt arbete.

Låt oss visa att Karlstad är en generös plats som tar emot de flyende barnen med värme!

Per-Inge Lidén (MP)
Ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad

Debattartikeln publicerades i VF den 6 februari 2015.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: