Ett hållbart jordbruk och god mat

Miljöpartiet vill skapa ett hållbart jordbruk byggt för framtiden. Vi vill ha högkvalitativ, närproducerad och god mat som samtidigt bidrar till att vi når våra miljömål. Miljöpartiet vill se mer ekologisk mat och en minskad köttkonsumtion.

Miljöpartiet vill

  • Stödja olika projekt vilka syftar till att möjliggöra regional självförsörjning.
  • ha minst 75 % ekologiska råvaror i skolmaten och fler svenska råvaror.
  • utreda hur kommunen kan bli delägare i andelsjordbruk för att stötta lokal, ekologisk livsmedelsproduktion och underlätta inköp av ekologiska och lokalproducerade råvaror till kommunens kök.
  • Arbeta mot matsvinnet

Miljöpartiet vill ställa om jordbrukssektorn och minska onödiga utsläpp. Jordbruket ska bidra till att vi når våra miljömål, gynna ekosystemen i länet samt mildra klimatförändringarna. Vi vill gynna det småskaliga jordbruket och skydda våra jordbruksmarker från klimatförändringarnas effekter.

Vi vill se mer närproducerad mat och göra det lättare att odla ekologiskt. Karlstads kommun ska gå före och i så stor utsträckning som möjligt köpa ekologisk mat producerad lokalt. Miljöpartiet vill ha en högkvalitativ, näringsrik och god mat utan konstgjorda tillsatser. Kommunen skulle själva kunna köpa in sig i andelsjordbruk för att stötta lokal produktion och säkerställa mer ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök. Det är något som vi vill titta vidare på.

Vi vill stärka lokala matproducenter och tycker att Reko-ringar är ett utmärkt sätt för konsumenter att komma i kontakt och stödja lokala livsmedelsproducenter.

För att minska matsvinnet behöver vi fortsatt arbeta med information och utbildning i kommunens kök. Det arbete som hittills har genomförts har varit väldigt framgångsrikt. Vi behöver dock fortsatt arbeta för minskat matsvinn i hela kommunen, så att affärer, restauranger och privatpersoners matsvinn minskas och mat tas tillvara på ett bra sätt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: