Energi

Vi behöver energi för att kunna leva, resa och tillverka tjänster och produkter. Omställningen till förnybar energi har vi redan kommit långt med i kommunens verksamheter, men det finns mer att göra. Vi vill göra det nu, för klimatets skull.

Vårt samhälle är energiberoende, allt från fabriker och transporter till att värma upp och belysa våra hus. I omställningen till ett fossilfritt samhälle är energi ett centralt område. Därför är det viktigt att vi i Karlstad bidrar till att producera förnybar energi, och är så energieffektiva som möjligt när vi använder energin.

Det senaste halvseklet har energiförbrukningen i Sverige inte ökat – istället har vi använt energin effektivare – men mycket av energin framställs fortfarande på ett ohållbart sätt.

I Karlstad har vi tagit några steg i rätt riktning. Vi har byggt vindkraftverk som ger förnybar el och vi eldar Heden-pannan med biobränslen. Men vi i Miljöpartiet vill mycket mer. Vi vill helt komma ifrån fossila bränslen och kärnkraft – samtidigt som den förnybara energin måste produceras med god miljöhänsyn.

Vi vill att kommunens bolag ska utveckla nya produkter inom energiområdet. Som biokol, fjärrkyla, vätgas, bio-CCS, pyrolysolja samt verka för mer biogasproduktion i kommunen.

Ta vara på solen. Karlstad är solstaden och här ska självklart så många tak som möjligt täckas av solceller. Miljöpartiet vill att kommunens fastigheter utrustas med solceller och att fastighetsägare uppmuntras till att installera solceller på sina tak. En stor solcellspark vill vi också se i Karlstads kommun.

Kommunen äger aktier i kärnkraftverket i Oskarshamn. Miljöpartiet har starkt emotsatt sig ägandet och vi vill att alla kommunens aktier säljs. Kärnkraft är ingen förnybar energi och bidrar till stora svårigheter för kommande generationer, som får hantera avfallet från kärnkraftverken. Det är dessutom en förlustaffär och riskerar att kosta mycket mer framöver.

Karlstads kommun har goda möjligheter att bli en helt fossilfri kommun. Energiproduktionen vid Hedenkraftverket är i stort sett helt förnybar. Att få bort de sista dropparna olja vid värme- och elproduktionen är svårt men viktigt.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Energi

Karlstad, 19 juli 2023

Storsatsning solceller

Karlstad, 10 juli 2023

Nu klär vi Karlstads tak med solceller

Karlstad, 15 juni 2023

Värmebölja och klimatförändringar i Karlstad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter