Mat och jordbruk

Mat och jordbruk

Miljöpartiet vill skapa ett hållbart jordbruk byggt för framtiden. Vi vill ha högkvalitativ, närproducerad och god mat som samtidigt bidrar till att vi når våra miljömål. Miljöpartiet vill se mer ekologisk mat och en minskad köttkonsumtion.

Miljöpartiet vill ställa om jordbrukssektorn och minska onödiga utsläpp. Jordbruket ska bidra till att vi når våra miljömål, gynna ekosystemen i länet samt mildra klimatförändringarna. Vi vill gynna det småskaliga jordbruket och skydda våra jordbruksmarker från klimatförändringarnas effekter.

Miljöpartiet vill inte att det byggs på bördig jordbruksmark. Vi tycker att komm8unen ska ta fram en livsmedelsförsörjningsstrategi som pekar ut hur matproduktionen kan förstärkas i kommunen.

Vi vill se mer närproducerad mat och göra det lättare att odla ekologiskt. Karlstads kommun ska gå före och i så stor utsträckning som möjligt köpa ekologisk mat producerad lokalt. Miljöpartiet vill ha en högkvalitativ, näringsrik och god mat utan konstgjorda tillsatser. Kommunen skulle själva kunna köpa in sig i andelsjordbruk för att stötta lokal produktion och säkerställa mer ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök. Det är något som vi vill titta vidare på.

Vi vill stärka lokala matproducenter och tycker att Reko-ringar är ett utmärkt sätt för konsumenter att komma i kontakt och stödja lokala livsmedelsproducenter.

För att minska matsvinnet behöver vi fortsatt arbeta med information och utbildning i kommunens kök. Det arbete som hittills har genomförts har varit väldigt framgångsrikt. Vi behöver dock fortsatt arbeta för minskat matsvinn i hela kommunen, så att affärer, restauranger och privatpersoners matsvinn minskas och mat tas tillvara på ett bra sätt.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Mat och jordbruk

Karlstad, 5 oktober 2023

Matsäkerhet och klimatet

Karlstad, 15 juni 2023

Värmebölja och klimatförändringar i Karlstad

Karlstad, 23 maj 2022

HURRA! Karlstad är en av Sveriges mest bivänliga kommuner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter