Karlstad

Lyssna

Miljöpartiet i Karlstad sitter i politisk majoritet tillsammans med de fyra borgerliga partierna sedan 2010. Här på hemsidan finns information om politikområden och våra ledamöter i kommunfullmäktige.

I vårt eget handlingsprogram för mandatperioden 2014 - 2018 finns frågor vi driver.

Blogg     Facebook     Instagram     Twitter

 

 
 
 
 

Robert Halvarsson
Våra språkrör och kommunalråd Per-Inge Lidén och Monika Bubholz
Våra prioriteringar

Klimat.

Karlstad minskar utsläppen av klimatgaser genom att fler åker buss, tåg och cyklar istället för bil. Kommunens lokaler värms upp energieffektivt och vi har en vindkraftpark i Vänern. Genom att källsortera matavfall kan vi göra biogas som driver våra bussar. Vi tar ansvar för Karlstads roll i att hindra klimatförändringarna.

Skola och utbildning.

Vi vill ha en skola anpassad för det moderna samhället. Där behövs flexibilietet och förmåga att lära om. Vi tror att färdigheter i många språk kommer kommer vara en nyckel till framtiden, liksom en bra koppling till arbetslivet. Vi vill att lärare ska få tid att vara lärare!

Jämställdhet.

Miljöpartiet de gröna i Karlstad är ett feministiskt parti som kämpar för större möjligheter för människor att vara som de vill utan stereotypa könsroller och diskriminering.

Kollektivtrafik.

I Karlstad ska det vara lätt att ta bussen när du ska åka lite längre. Vi vill ha tågstationer på fler orter i kommunen. Flygplatsen ska på sikt läggas ner och ersättas med snabba tåg till Oslo, Göteborg och Stockholm. Vårt mål är att du ska kunna resa hållbart i Karlstad.

Miljöpartiet de gröna Karlstad

Kontakt