Klippan

Miljöpartiet de gröna i Klippan värnar om en kommun där människor ska kunna leva och må bra samt utvecklas som individer. Vi vill vara en kommun med nöjda medarbetare, boende som trivs och dit man gärna flyttar. Vi vill behålla och vidareutveckla det småskaliga och lokala näringslivet för att skapa arbetstillfällen och ge god service. Vi i Miljöpartiet sätter fokus på klimatet, mångfalden, skolan och jämställdheten.

Vill du veta mer om Miljöpartiet de gröna i Klippan och vår politik är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail: [email protected]

  • Språkrör: Karoline Lexenius (Ersättare Kommunfullmäktige, Ersättare Söderåsens Miljöförbund, Ersättare Socialnämnden, Nämndeman Helsingborgs tingsrätt)
  • Språkrör: Conny Berg (Ersättare Kultur och Fritidsnämnden.)
  • Ledamot: Cecilia Örnemark (1:e vice ordförande Kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande  Barn- och utbildningsnämnden, Vigselförrättare)
  • Ledamot: Jörgen Bjerknäs (Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige, Ordinarie ledamot Treklövern)
  • Ledamot och valberedning: Roger Sjunner (Ersättare Kommunfullmäktige, Ordinarie ledamot Kommunstyrelsen, Ersättare Personalutskott)
  • Ledamot och sekreterare: Johan Bengtsson (Ordinarie ledamot Plan och Byggnadsnämnden, Ordinarie ledamot Miljöstyrgruppen)
  • Ledamot: Rudolf Bachmann - Ledamot MP Klippan (Ersättare Barn- och Utbildningsnämnden, Ordinarie ledamot Landsbygdsrådet) 
  • Ledamot, kassör och firmatecknare: Suleyman Erdem - Ledamot, Kassör och Firmatecknare (1:e vice ordförande Kultur o Fritidsnämnden, Ordinarie Ledamot Plan- och Byggnadsnämnden, Ersättare Plan och Byggnadsnämndens arbetsutskott
  • Revisor: Tomas Karlsson (Ordinarie Ledamot Revisionen)
  • Ledamot: Mattias Lexenius (Ordinarie ledamot Socialnämnden) 

Miljöpartiet Klippan

Kontakt